Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Opublikowano:

Znalezienie nowych kontrahentów zwykle oznacza dla firmy określone zyski. Z drugiej jednak strony jest to też pewne ryzyko, zwłaszcza jeśli dany kontrahent jest kompletnie nieznany przedsiębiorcy. W takim przypadku bowiem należy liczyć się z całkiem realną możliwością stania się ofiarą różnego rodzaju nadużyć i oszustw finansowych. W celu zapobieżenia tego rodzaju sytuacjom przed podpisaniem umowy o współpracę warto dowiedzieć się więcej na temat kontrahenta oraz jego wiarygodności. W tym celu należy poświęcić trochę czasu na przejrzenie rozmaitych baz danych i rejestrów dostępnych w Internecie. Mogą to być zarówno płatne, jak i bezpłatne wykazy. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

 

Bezpłatne bazy danych

Informacje na temat różnych przedsiębiorców znajdują się w określonych bazach danych dostępnych bezpłatnie w Internecie  Najpierw trzeba sprawdzić fakt, czy dana działalność w ogóle jest uwzględniona w jakichś wykazach jako zarejestrowana działalność. I tak:

  • Jednoosobową działalność gospodarczą można zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy znajomość imienia i nazwiska przedsiębiorcy, albo nazwy danej firmy lub numeru NIP;
  • Spółki cywilne sprawdza się zazwyczaj w bazie REGON;
  • Spółki prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska,  komandytowo – akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością) można znaleźć w odpowiedniej wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego.

Dzięki wspomnianym bazom można dowiedzieć się, czy dany podmiot jest aktywny, jak długo prowadzi on swoją działalność,  w jaki sposób jego firma jest reprezentowana  oraz czy przypadkiem nie został złożony wniosek o upadłość lub likwidację, ustanowienie kuratora. Istotne są również ewentualne pewne zaniedbania w składaniu sprawozdań finansowych za ostatnie lata.

 

Listy dłużników

Fakt rzeczywistego prowadzenia określonej działalności gospodarczej jeszcze nie przesądza o rzetelności i wiarygodności danego kontrahenta. Trzeba bowiem sprawdzić, czy faktycznie reguluje on swoje zobowiązania finansowe tak jak powinien. Może w tym pomóc np. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez ZUS. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taki wykaz zazwyczaj udostępniany jest zainteresowanym osobom odpłatnie.

W Polsce działają także prywatne internetowe bazy dłużników – Biura Informacji Gospodarczej. Fakt widnienia w wykazach danego podmiotu można sprawdzić odpłatnie np. w BIG InfoMonitor, KBIG. Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych itp.

 

Dane z urzędów skarbowych

Można także złożyć wniosek do urzędu skarbowego z prośbą o wydanie zaświadczenia składania deklaracji przez kontrahenta, prawidłowości rozliczania się z podatków, a także braku zalegania z zapłatą podatków, co wynika ze złożonych deklaracji i innych dokumentów.

Trzeba pamiętać o tym, że na uzyskanie takich informacji od urzędu skarbowego można liczyć tylko wówczas, gdy już posiada się status kontrahenta danego podatnika – inaczej trzeba być stroną transakcji.

Urząd skarbowy nie udzieli takich informacji na temat przyszłych kontrahentów. Można bezpłatnie dowiedzieć się tylko czy jest czynnym płatnikiem VAT. Ewentualnie można również poprosić przyszłego kontrahenta o dostarczenie stosownych zaświadczeń na temat braku zalegania w płatnościach podatku oraz składkach ubezpieczeń w ZUS-ie.

 

Wykazy podatników VAT

Ważne jest również, aby sprawdzić status VAT kontrahenta. Służy do tego wykaz białej listy podatników VAT prowadzony przez Ministerstwo Finansów i udostępniany na jego stronie internetowej. Za pośrednictwem tego wykazu można zweryfikować, czy kontrahenci obecnie mają status czynnego podatnika VAT, czy byli czynnymi podatnikami VAT na dzień wskazany w zapytaniu (poprzez wpisanie daty), fakt ich rejestracji jako płatnika VAT oraz termin rejestracji bądź wykreślenia z rejestru VAT.

Istnieje także możliwość zweryfikowania określonych rachunków bankowych poświadczonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, za pośrednictwem których można bezpiecznie uregulować płatności na rzecz kontrahenta. Warto pamiętać, że przed zapłatą faktury trzeba dokładnie zweryfikować status kontrahenta, aby uniknąć różnych nieprzyjemnych sytuacji. Za pomocą Białej Listy można też sprawdzić poprawność danych wpisanych na fakturze. 

 

Dane w internecie

Wiele informacji na temat wiarygodności firmy można uzyskać dzięki sprawdzeniu informacji dostępnych w Internecie. Warto przejrzeć stronę internetową, prześledzić profile w social mediach i zweryfikować opinie innych klientów. Na ich podstawie można powiedzieć więcej na temat wiarygodności przedsiębiorstwa.

Dzięki opiniom da się sprawdzić, czy przyszły partner biznesowy opłaca wszystkie należności w wyznaczonym terminie, nie powodując przy tym zatorów w finansach. Niepokojącym sygnałem jest np. blokowanie wstawiania komentarzy na Facebooku. Do negatywnych opinii trzeba podchodzić z pewną dozą ostrożności, gdyż mogą one pochodzić od konkurencji. Można je traktować jako dopełnienie informacji pozyskanych z innych źródeł.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!