Nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki, w przypadku jednoosobowej spółki

Opublikowano:

Składając wniosek o rejestrację spółki do KRS musimy przedstawić kilka załączników, na których wskażemy informacje niezbędne do założenia spółki. Dotyczy to oczywiście nie tylko spółki, ale również innych osób prawnych takich jak stowarzyszenia czy fundacje.

 

Obowiązek ten wynika z art. 167 Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest narzuconej odgórnie formy takich oświadczeń. Muszą zatem zostać przygotowane i przesłane jako zwykłe pismo.

Nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki, w przypadku jednoosobowej spółki.

 

W przypadku, jeśli nasza spółka jest jednoosobowa (czyli właścicielem jest tylko jedna osoba, fizyczna czy prawna), musimy również złożyć oświadczenie wskazując jej imię i nazwisko lub w przypadku firmy nazwę, jej siedzibę i/lub adres i wzmiankę, że jest to jedyny wspólnik spółki.

 

Oświadczenie o nazwie i siedzibie oraz adresie jedynego wspólnika

Listę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z ujawnionymi w KRS zasadami reprezentacji.

 

Więcej informacji na temat załączników do wniosku o wpis spółki do KRS znaleźć można:

Jak przygotować załączniki do wniosku o wpis spółki do KRS?

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!