Ulga IP Box – wszystko, co musisz wiedzieć

Opublikowano:

W obecnych czasach działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa uważa się za klucz do  sukcesu nie tylko pojedynczej firmy, ale także całej gospodarki. Dlatego co rusz podejmuje się różne wyzwania mające na celu ułatwienie prowadzenia wspomnianej działalności. Jednym z takich ułatwień jest niewątpliwie ulga podatkowa IP Box. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorcy, który czerpią źródło dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą rozliczać wspomnianą działalność przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%. Co istotne, rozwiązanie to dotyczy zarówno podatku PIT, jak i CIT. Do skorzystania z tej możliwości niezbędne jest jednak spełnienie określonych warunków. Warto dowiedzieć się, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z ulgi IP Box oraz jakie korzyści wynikają z tego rozwiązania.

Ulga IP Box – podstawowe informacje

Ulgę IP Box dla przedsiębiorców wprowadzono w polski system podatkowy na mocy ogłoszonej 23 października 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych podobnych ustaw. Zmniejszenie obciążeń podatkowych przedsiębiorców zajmujących się kwalifikowanym IP w dłuższej perspektywie czasowej ma na celu rozwój innowacyjności. Wspomniana ulga bowiem swym zasięgiem obejmuje całościowe dochody uzyskiwane z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej na skutek prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Oczywiście, do skorzystania z tej możliwości należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim trzeba prowadzić działalność badawczo-rozwojową oraz tworzyć w jej ramach kwalifikowany IP. Co więcej, wszystkie zdarzenia powstałe w tych okolicznościach muszą zostać udokumentowane w specjalnych rejestrach. Formalnie wspomniana ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. W praktyce jednak wielu przedsiębiorców często ma ogromny problem z właściwym zinterpretowaniem wytycznych dotyczących tego rozwiązania. Dlatego też warto wyjaśnić sobie pewne kwestie.

Ogólne zasady korzystania z IP Box

Wprowadzoną ulgę można stosować zarówno w odniesieniu do podatku PIT, jak i CIT. Przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z omawianego rozwiązania, powinni pamiętać o tym, że jest możliwość jego zastosowania dopiero wówczas, gdy składana jest deklaracja roczna za dany rok podatkowy. W trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego nie ma natomiast takiej możliwości.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej rozumie się zazwyczaj szeroko rozumianą działalność twórczą, w skład której wchodzą badania naukowe oraz prace rozwojowe. Te pierwsze ukierunkowane są na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ich główną cechą jest teoretyczno-eksperymentalny charakter oraz oryginalność. Z kolei prace rozwojowe dążą do wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności do opracowania nowych rozwiązań w zakresie produkcji określonych towarów oraz świadczenia konkretnych usług.

Trzeba mieć świadomość, że sama działalność badawczo-rozwojowa nie stanowi wystarczającej przesłanki do tego, aby można było skorzystać ze wspomnianej ulgi. Dopiero wówczas, gdy na skutek podjętych działań dojdzie do wytworzenia kwalifikowanego IP, można mówić o możliwości skorzystania ze wspomnianego rozwiązania podatkowego. Za kwalifikowane IP można uznać zarówno całkiem nowy twór, jak i znacznie ulepszony wynalazek, który znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej składa się z kilku najważniejszych praw. Wśród nich można wymienić przede wszystkim prawa ochronne na wzór użytkowy, autorskie prawa do oprogramowania komputerowego, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawa ochronne dla patentów na preparaty lecznicze lub specyfiki ochrony roślin, a także prawa z rejestracji wspomnianych produktów leczniczych, a także środków weterynaryjnych.

Wytworzone IP ma charakter kwalifikowany jedynie wówczas, gdy otrzyma ono ochronę patentową. Pozytywne decyzje w tej sprawie wydaje uprawniony do tego organ patentowy. Z ulgi IP Box można zatem korzystać nie wcześniej niż w dniu wydania wspomnianej decyzji. W przypadku wygaśnięcia patentu ulga IP Box także przestaje obowiązywać. Nie można jej stosować już począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu patentu.

Podmioty uprawnione do korzystania z IP Box

Do korzystania z ulgi IP Box uprawnione są określone podmioty, które spełniły wymienione wcześniej warunki. Przywilej ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Wśród nich można wymienić jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa w spadku, a także wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych. Dotyczy to także spółek kapitałowych w organizacji, podatkowych grup kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych działających na terytorium Polski lub mających tutaj swój zarząd. Prawem tym objęte są również wybrane jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!