Nowe i aktualne ulgi podatkowe w 2022 roku

Opublikowano:

W 2022 roku doszło do znaczącego poszerzenia katalogu obowiązujących ulg podatkowych. Jednocześnie zachowano wiele dotychczasowych przywilejów, choć niektóre z nich zmodyfikowano. Warto mieć świadomość, że nowe ulgi odnoszą się wyłącznie do odliczeń do dochodu. Jedynym wyjątkiem jest tutaj ulga dla samotnego rodzica, która zastąpiła możliwą jeszcze w zeszłym roku opcję wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Trzeba mieć jednak świadomość, że co do zasady to nowe uprawnienie jest mniej korzystne dla osób, którym przysługują tego typu świadczenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnych ulg podatkowych, z których można skorzystać w określonych sytuacjach. Koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł.

Odliczenia od podatku w 2022 roku

Zasadniczo katalog odliczeń od podatku w obecnym roku nie uległ większej zmianie. W jego skład wchodzą tak jak dotychczas trzy ulgi. Pierwszą z nich jest ulga prorodzinna (na dzieci). Ulga na pierwsze dziecko wynosi 1112,04 zł i jest uzależniona od dochodów rodziny. Taka sama ulga, ale już bez kryterium dochodowego obowiązuje również w przypadku drugiego dziecka. Na trzecie dziecko jest to już kwota 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne dziecko 2700 zł. Ulgi tej nie można rozliczyć od podatku wynikającego z deklaracji PIT-28 i PIT-36L. Stosuje się tutaj deklaracje PIT-36 oraz PIT-37.

Ulga dla samotnego rodzica wynosi 1500 zł. Do jej rozliczenia stosuje się formularze PIT-37 i PIT-36. Podobnie jak w przypadku ulgi prorodzinnej należy przedstawić stosowne dokumenty w postaci aktu urodzenia każdego dziecka oraz dokumentów poświadczających prawo do opieki nad nim.

Od podatku można także odliczyć kwotę podatku z zagranicy w maksymalnej wysokości 1360 zł (limit kwotowy nie obowiązuje pracowników wykonujących swoje obowiązki poza terytorium lądowym danego państwa). Prawo do jej przyznania poświadcza dokument z zagranicy. Tzw. ulgę abolicyjną rozlicza się na drukach PIT-36 oraz PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36L.

Odliczenia od dochodu w 2022 roku

Katalog wspomnianych ulg jest znacznie bardziej rozbudowany. Składa się on bowiem aż z 30 ulg. Jedną z nowych ulg jest ulga dla klasy średniej przysługująca osobom pracującym na umowę o pracę lub przedsiębiorcom o rocznych dochodach w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Wynosi ona od 0,3 do 191 zł miesięcznie w zależności od dochodu. Ulga termomodernizacyjna wynosi natomiast 53 tys. zł i można ją odliczyć w ciągu 6 lat od poniesienia pierwszego wydatku na ten cel.

Darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ul Królewskiej w Warszawie są co do kwoty nielimitowane. Maksymalnie wynoszą one 6% dochodu. Ulga na IKZE konto emerytalne ma wartość równą podstawie opodatkowania nie więcej niż 6 310,80 zł. Z kolei ulga na koszty produkcji próbnej towaru wynosi 30% tych kosztów, a koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów wynoszą 1 mln zł w roku podatkowym. Ulga na badanie i rozwój ma wysokość od 100% do 200% kosztów poniesionych na różne wydatki kwalifikowane do ulgi. Ulga na składki ZUS wynosi równowartość kwoty zapłaconych lub pobranych w 2021 roku składek. Do potwierdzenia uprawnienia do niej służy dokument RMUA.

Inną możliwością jest też zwrot nienależnych świadczeń w kwocie zwrotu łącznie z podatkiem. Do jej uzyskania trzeba przedstawić dowód zwrotu wspomnianych świadczeń. Ulga na leki wynosi tyle co koszt leków pomniejszone o 100 zł za miesiąc. Trzeba jednak dysponować zaświadczeniem potwierdzającym poniesienie wydatku. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny dostępna jest w wysokości poniesionych wydatków, trzeba przy tym przedstawić dowód poniesienia danego wydatku. Ulga na samochód wynosi 2 280 zł, trzeba jednak dysponować aktem własności lub współwłasności oraz orzeczeniem o niepełnosprawności. Można także odliczyć składki członkowskie na rzecz związków zawodowych w kwocie 300 zł rocznie. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów można odliczyć w wysokości 100% niezależnie od dochodu podatnika. Natomiast darowizny na kult – na Kościół oraz na organizacje pożytku publicznego są możliwe do odliczenia w kwocie 6% dochodu podatnika. Wydatki na zakup lub remont zabytków można odliczyć od dochodu w całości. Natomiast darowizna na kulturę może wynosić 50% kosztu uzyskania przychodu i swym zasięgiem obejmuje ona instytucje wskazane w rejestrze. Ulga na darowiznę na sport wynosi 50% kosztów poniesionych na finansowanie klubu sportowego albo stypendium lub imprezy sportowej, a na szkolnictwo wyższe i naukę jest dostępna w kwocie 50% kosztów poniesionych na stypendia albo sfinansowanie studiów dla zatrudnionej osoby. Krwiodawcy mogą odliczyć 6% swojego dochodu, za osocze można odliczyć maksymalnie 8750 zł w roku. Darowizna na cele edukacji dochodowej uprawnia do odliczenia 6% dochodu podatnika, a darowizna na cele walki z COVID-19 może być w całości odliczona od dochodu podatnika, podobnie jak darowizna tabletów i laptopów na rzecz szkół. Ulga na Internet wynosi 760 zł, a ulga na złe długi może być odliczona w kwocie wartości nieopłaconych wierzytelności.

 

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!