Wyższa płaca minimalna w 2021 roku – nie tylko Polska

Opublikowano:

Od początku 2021 roku w Polsce obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej. Od tej pory najniższe wynagrodzenie w naszym kraju wynosi nie mniej niż 2800 zł brutto, co oznacza, że jest ono wyższe od tego obowiązującego w 2020 roku o około 200 zł. Dzięki temu każdy pracownik może liczyć na to, że zostanie mu w budżecie domowym około 150 zł więcej w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy. Dodatkowo zmieniono również wysokość godzinowej płacy minimalnej. Obecnie wynosi ona 18,30 zł brutto, czyli jest wyższa o mniej więcej 1,30 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Płacę minimalną podwyższono także w Niemczech i na Ukrainie. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Obecnie obowiązujące stawki zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Zgodnie z zawartymi tam wytycznymi minimalne wynagrodzenie za pracę zostało zwiększone o 200 zł, co oznacza, że obecnie wynosi ono 2800 zł brutto. Stawka ta dotyczy wszystkich pracowników (niezależnie od branży, w której działają) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na kwotę wynagrodzenia składa się suma wszystkich podstawowych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających bezpośrednio ze stosunku pracy, które mogą zostać zaliczone do osobowych pensji.

Nie dotyczy to jednak wynagrodzeń jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom przechodzącym na rentę lub emeryturę, a także dodatkowych funduszy pochodzących za pracę w godzinach nocnych lub nadliczbowych. Po potrąceniu wszystkich obowiązkowych podatków i składek ubezpieczeniowych w kieszeni pracownika zarabiającego najniższą krajową pozostaje 2061,67 zł. Warto pamiętać o tym, że pensje pracowników sektora budżetowego i innych urzędników nie zostały podniesione.

Minimalne wynagrodzenie podstawą obliczania innych świadczeń

Wzrost minimalnej pensji w 2021 roku pociągnął za sobą również podwyższenie kwoty innych świadczeń. Dotyczy to m.in. wynagrodzeń za czas przestoju, dodatków za pracę w porze nocnej, odpraw wypłacanych w przypadku zwolnień grupowych, odszkodowań za mobbing, dyskryminację i naruszenie zasad równego traktowania w pracy, a także podstaw wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa

Oprócz minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony ustalono też wyższą stawkę godzinową dla osób, które pracują na umowie cywilnoprawnej. Obecnie stawka ta wynosi 18,30 zł brutto i jest o 1,30 zł brutto wyższa od stawki obowiązującej w poprzednim roku.

Wynagrodzenie pracowników tymczasowych

Wyższe stawki dotyczą także umów pracowników tymczasowych. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem bowiem fakt zatrudnienia danej osoby za pośrednictwem agencji pracy nie może być uznawany za przesłankę świadczącą o możliwości potraktowania takich podwładnych w gorszych sposób niż pracowników etatowych.

Ogółem rzecz biorąc, można stwierdzić, że dążenie polskiego ustawodawcy do zwiększania płacy minimalnej wpisuje się w ogólnie obowiązujący w Europie trend. Podobne regulacje pomimo trwającej wciąż pandemii koronawirusa zostały wprowadzone również w Niemczech i na Ukrainie. Warto dowiedzieć się, jak to w praktyce wygląda u naszych sąsiadów.

Stawki płacy minimalnej na Ukrainie w 2021 roku

Począwszy od 2021 roku pracownicy na Ukrainie zarabiają więcej niż dotychczas. Do tej pory minimalne wynagrodzenie ukraińskiego pracownika wynosiło 5000 hrywien, a obecnie wzrosło ono o 1000 hrywien. W przeliczeniu na złotówki pensja minimalna u naszego wschodniego sąsiada wynosi około 790 zł miesięcznie. Zgodnie z planami rządu kolejna podwyżka płac powinna nastąpić jeszcze w tym samym roku, w grudniu. Wówczas powinna ona wynieść około 6500 hrywien miesięcznie. W przeliczeniu na polską walutę oznacza to wzrost o około 66 zł.

Imigranci z Ukrainy w Polsce zarabiają średnio 3,5 razy więcej niż w swojej ojczyźnie. Nawet przy wyższych kosztach utrzymania wyjazd do naszego kraju jest dla nich opłacalny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wielu pracodawców oferuje darmowe zakwaterowanie.

Stawki płacy minimalnej w Niemczech w 2021 roku

W Niemczech od stycznia 2021 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 9,50 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje 43 zł. Wzrost w porównaniu do zeszłego roku wynosi 0,15 euro. Planuje się, że kolejna podwyżka nastąpi w lipcu 2021 roku. Warte podkreślenia jest jednak, że stawki płacy minimalnej mogą różnić się w zależności od landu.

Są też minimalne stawki wynagrodzenia dla przedstawicieli różnych zawodów np. dekarzy lub pracowników budowlanych. W najbliższym czasie niemiecki rząd chce jednak wprowadzić ujednolicenie wszystkich stawek minimalnych niezależnie od landu czy wykonywanego zawodu. To oznacza, że wszyscy pracownicy niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na wschodzie, czy zachodzie Niemiec będą otrzymywać dokładnie taką samą pensję minimalną.

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!