Jak zaksięgować fakturę VAT marża?

Opublikowano:

Nabycie towarów używanych od przedsiębiorcy może być być potwierdzone fakturą marża, jeśli sprzedawca nabył je wcześniej w celu ich odsprzedaży od konsumenta, sprzedawcy zwolnionego z VAT lub rozliczającego się marżą. Transakcja aż do momentu dalszej odsprzedaży nabytych towarów, pozostaje u kupującego neutralna w zakresie  JPK_V7. Nie należy jej zatem ujmować w tym pliku ewidencyjnym. Natomiast w okresie rozliczeniowym, w którym dochodzi do sprzedaży, nabycie należy wykazać a różnicę między ceną nabycie a sprzedaży - opodatkować.

 

a)    Zakup

Aby wprowadzić do systemu dokument kosztowy na podstawie faktury Vat marża korzystamy z modułu „Sprzedaż i Zakup” następnie „Zakup” → „Dodaj fakturę.  Otwieramy wybrany dokument i uzupełniamy danymi z dokumentu źródłowego. Na dole edytowanego dokumentu należy zaznaczyć „Zakup VAT marża”

 

 

 

 

Oznaczenia takiego należy także dokonać na zakładce JPK.

 

 

 

 

Faktura wprowadzona w ten sposób nie będzie wykazana w rejestrze VAT oraz w pliku JPK ponieważ na dokumencie brak jest naliczonego podatku, który podlegałby ewidencji.

b) sprzedaż


Obowiązek wykazania kwoty podatku VAT powstanie w momencie sprzedaż towaru, który nabyliśmy na podstawie faktury VAT marża ewentualnie od kontrahenta zwolnionego z VAT albo od osoby fizycznej.

Aby wystawić fakturę dokumentująca tę operacje należy z modułu „Sprzedaż i Zakup” →  „Sprzedaż” → „Dodaj fakturę” utworzyć nowy dokument. W nowo otwartym oknie wybieramy rodzaj dokumentu „Faktura marża”, uzupełniamy pozostałe dane dotyczące kontrahenta, waluty, daty, towaru. Uwagę zwrócić należy na pozycje związane z wypełnieniem odpowiednich kwot związanych ze sprzedażą. Ponieważ specyfiką rozliczenia podatku VAT w tym przypadku jest to, że kwota VAT naliczana jest od różnicy miedzy wartością sprzedaży a wartością zakupu w fakturze wpisujemy te dwie wartości.

 

 

 

 

Na dokumencie nie jest widoczna kwota podatku. Będzie on tylko widoczny w rejestrze VAT i w deklaracji JPK V7. Zapis księgowy będzie wyglądał odpowiednio :

 

 

 KPiR

 

 

 

 

oraz KH

 

 

 

Autor:

Beata Tęgowska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!