Jak zaksięgować wpłaty od kontrahentów dokonywane przy pomocy płatności online (jak np. PayU, Polcard) w Systim

Opublikowano:

W celu zaewidencjonowania płatności, które firma otrzymała za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, w pierwszej kolejności w module „ADMINISTRACJA” -> „Rodzaje płatności” należy dodać nowy rodzaj płatności, np. przelew on-line, przelew PayU.

 

 

Dodając nowy rodzaj płatności, uzupełniamy formularz, pamiętając, że pola oznaczone czerwoną gwiazdką należy uzupełnić obligatoryjnie.

 

 

Aby była możliwość rozliczenia tego typu płatności musi być także wprowadzony dokument (np. faktura) z płatnością tego rodzaju w zakładce „Sprzedaż”.

 

 

Po wprowadzeniu w programie nowego rodzaju płatności, w module „KSIĘGOWOŚĆ” należy wybrać zakładkę „Księgi Handlowe” -> „KH”.

 

 

W dolnej części strony znajduje się przycisk „importuj wyciągi bankowe”.

 

 

Po kliknięciu tego przycisku zostanie otwarty formularz importu płatności, w którym wskazujemy, iż będzie to import „z zakładki płatności” oraz uzupełniamy pozostałe niezbędne pola, w tym numery kont, na które ma być zaksięgowana operacja zapłaty przez kontrahenta.

 

 

W przypadku konta 249 - Pozostałe rozrachunki i rozliczenia, wskazane jest dodać nowego kontrahenta o nazwie PayU. Można to zrobić w zakładce „KSIĘGOWOŚĆ” -> „Kontrahenci”.

Po kliknięciu przycisku „importuj” zostanie otwarty formularz nowego księgowania. Na tym etapie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, można jeszcze wprowadzić zmiany. Po sprawdzeniu i wprowadzeniu ewentualnych zmian należy zapisać formularz, korzystając z przycisku „zapisz” znajdującego się na dole formularza nowego księgowania.

 

 

Poniżej przedstawione zostały przykładowe księgowania związane z płatnościami za pośrednictwem platformy PayU:

 

 1. wpływ środków pieniężnych na rachunek (kwota pomniejszona o prowizję)
  • Wn 130 Rachunek bieżący
  • Ma 249-1-x Pozostałe rozrachunki i rozliczenia PayU
 2.  rozksięgowanie Poleceniem Księgowania wpłaconych kwot na kontrahentów
  • Wn 249-1-x Pozostałe rozrachunki i rozliczenia PayU
  • Ma 201-1-x  Rozrachunki z odbiorcami
 3.  faktura za prowizję
  • Wn  403-1-PayU  Usługi obce PayU
  • Ma  249-1-x Pozostałe rozrachunki i rozliczenia PayU
 4.  przeksięgowanie i rozliczenie pobranej prowizji
  • Wn 249-1-x pozostałe rozrachunki i rozliczenia PayU
  • Ma 201-1-PayU

 

Autor: Teresa Warska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!