Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników

Opublikowano:

Składając wniosek o rejestrację spółki do KRS musimy przedstawić kilka załączników, na których wskażemy informacje niezbędne do założenia spółki. Dotyczy to oczywiście nie tylko spółki, ale również innych osób prawnych takich jak stowarzyszenia czy fundacje.

 

Obowiązek ten wynika z art. 167 Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest narzuconej odgórnie formy takich oświadczeń. Muszą zatem zostać przygotowane i przesłane jako zwykłe pismo.

Jednym z takich dokumentów jest oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników.

Jest to oświadczenie w którym wskażemy oświadczenia wszystkich członków zarządu, że kapitał zakładowy został wniesiony w całości i przez wszystkich wspólników.

 

Na zarządzie nowo utworzonej spółki ciąży obowiązek upewnienia się, że wkłady zostały wniesione. Co za tym idzie, podpisać dokument muszą wszyscy członkowie zarządu nowo utworzonej spółki. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tutaj znaczenia sposób reprezentacji w spółce. Nawet gdy reprezentacja jest jednoosobowa, to to oświadczenie mają obowiązek podpisać wszyscy członkowie zarządu.

 

Jeśli spółkę zarejestrowaliśmy zgodnie z wzorcem umowy poprzez system S24 to zgodnie z Art. 167. §4 KSH nie musimy załączać takiego załącznika, jednak zgodnie z Art. 167. §5 musimy je dostarczyć w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS

 

Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj:

Oświadczenie o wniesieniu wkładów

 

 

UWAGA!

Nie nadawaj plikom załączników zbyt długich nazw. System PRS nie pozwoli na załączenie takich plików.

 

 

Więcej informacji na temat załączników do wniosku o wpis spółki do KRS znaleźć można:

Jak przygotować załączniki do wniosku o wpis spółki do KRS?

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!