Jak ujmować w księgach rachunkowych wydanie nagród?

Opublikowano:

Aktualizacja:

Na rynku gospodarczym w niemal każdej branży panuje ogromna konkurencja. To skłania poszczególne firmy do szukania różnych rozwiązań mających za zadanie zagwarantowanie lojalności stałych klientów i kontrahentów. Jednym z takich pomysłów jest na przykład udział konsumentów oraz partnerów biznesowych w programach lojalnościowych, w ramach których zbiera się określoną liczbę punktów, a następnie wymienia się je na konkretne nagrody rzeczowe. W takiej sytuacji jednak często pojawia się problem właściwego zaksięgowania wspomnianych nagród. Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie – czy te produkty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Warto zastanowić się, w jaki sposób sytuacja ta jest rozwiązywana w polskim prawie podatkowym.

 

Opodatkowanie wydanych nagród rzeczowych

Trzeba mieć świadomość, że nagrody przekazane nieodpłatnie w ramach wdrażania programów lojalnościowych w relacjach firmy z kontrahentami oraz klientami co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Dzieje się tak dlatego, ponieważ wydatki poniesione na ich zakup uwzględnia się w kosztach podatkowych z uwagi na zasadniczy cel, który im przyświeca, a mianowicie dążenie do uzyskania większego przychodu. Z punktu widzenia podmiotu, na rzecz którego zostały przekazane dane nagrody, stanowią one dla niego przychód osiągany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast jeśli chodzi o pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w takim wypadku nie jest on obligatoryjny.

 

Uzasadnienie prawne

Kwestie związane z opodatkowaniem wydanych nagród rzeczowych podatkiem VAT zostały uregulowane w ustawie odnoszącej się do tego rodzaju zobowiązań. Zgodnie z odpowiednimi zapisami, jeśli doszło do nieodpłatnego przekazania towarów, od których można było odliczyć podatek, wówczas takie produkty podlegają normalnemu opodatkowaniu VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy przekazanie nastąpiło w celach biznesowych, czy też jakichkolwiek innych.

Podatnik zobligowany jest do udokumentowania faktycznego zrealizowania tego rodzaju operacji za pomocą wystawionej faktury wewnętrznej. Od tej reguły zachodzą jednak pewne wyjątki. Jeśli wydane prezenty nie kosztowały zbyt wiele lub były próbkami określonych produktów (np. kosmetyków albo środków czystości), w takim przypadku nie trzeba wystawiać żadnych faktur ani rachunków.

 

Towary o niewielkiej wartości rynkowej

Warto jednak zastanowić, co w obowiązującym prawie oznacza pojęcie prezentów o niewielkiej wartości rynkowej. Ustawodawca wskazuje, że chodzi tutaj o takie nagrody, których wartość rynkową szacuje się na kwotę nie wyższą niż 5 zł. Takie same reguły stosuje się także w odniesieniu do prezentów, których łączna wartość mierzona w skali rocznej nie przekracza 100 zł. W tym drugim przypadku jednak wymaga się prowadzenia imiennych dokumentów ewidencyjnych dotyczących osób, które przekazały dane towary, przeznaczając je na nagrody dla uczestników firmowych programów lojalnościowych.

 

Próbki towarów

Aby uniknąć możliwych nieporozumień, należy także wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem próbek. Wspomniana już tutaj ustawa o VAT definiuje próbki jako niewielkie ilości określonego towaru, który reprezentuje konkretną kategorię produktów. Przekazuje się je klientom w celach marketingowych. Produkty te cechują się takim samym składem i analogicznymi właściwościami w stosunku do danego towaru. Ilość takich próbek oraz ich wartość rynkowa nie przekracza jednak pewnego poziomu, co powoduje, że ich przekazywanie innym osobom nie nosi znamion tradycyjnie rozumianego obrotu handlowego.

 

Wydatki na zakup nagród jako koszty uzyskania przychodu firmowego

Wydatki przeznaczone na zakup nagród rzeczowych nie są zawarte w obowiązującym katalogu wydatków, które zostały wyłączone przez ustawodawcę z kategorii kosztów uzyskiwania przychodów. To oznacza, że można je uznać za takie koszty, stosując przy tym ogólnie obowiązujące zasady rozliczeń podatkowych. Wszelkie prowadzone w ramach programów lojalnościowych działania powinny być odpowiednio udokumentowane. Najlepiej w tym celu stworzyć formalne zasady przekazywania nagród, a także opracować obowiązujący regulamin programu.

 

Zaliczki na podatek dochodowy

Nie ma konieczności pobierania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazywanych innym podmiotom w ramach określonych działań lojalnościowych. Wystarczy, że przedsiębiorcy, którzy stali się beneficjantami danej nagrody, samodzielnie doliczą jej wartość do przychodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu będą mogli prawidłowo obliczyć kwotę zaliczki na podatek, biorąc przy tym pod uwagę zarachowana kwotę przychodu.

 

Księgowanie nagród

Zakup towarów będących nagrodami księguje się następująco. Najpierw umieszcza się określoną kwotę wydatków w rubryce Wn konto 303 „rozliczenie zakupu towarów”, następnie w polu Wn konto 223 wpisuje się kwotę rozliczenia naliczonego podatku VAT, a później na koncie 202 dokonuje się rozrachunków z dostawcami.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok