Jak zaksięgować koszty rozliczane inaczej w ujęciu bilansowym i podatkowym

Opublikowano:

Należy zwrócić uwagę na sposób konfiguracji kont kosztowych:


Opcja: "konto przychodowe lub kosztowe stanowiące koszty uzyskania przychodów" (konto "KUP")
- ustawienie na koncie księgowym tej opcji spowoduje, że saldo konta wejdzie do RZiS i zostanie użyte do obliczenia podatku CIT,
- jeśli opcja ta nie będzie ustawiona, to saldo konta wejdzie wyłącznie do RZiS.


Opcja "przychód/koszt wyłącznie podatkowy":
- ustawienie na koncie księgowym tej opcji spowoduje, że saldo konta zostanie użyte wyłącznie do obliczenia podatku CIT, bez względu na ustawienie innych opcji.


Przykładem może być konto 405 wynagrodzenia, szczególnie dotyczące umowy zleceń, które w innym momencie są kosztem bilansowym ( wg okresu za który są należne) a w innym podatkowym ( w momencie zapłaty).

 

 

 

 

 

405-1 księgujemy kwoty wynagrodzeń zgodnie z okresem pracy (okresem za który należne jest wynagrodzenia) – księgowanie dla celów bilansowych
405-2 księgowania dla celów podatkowych, zgodnie z okresem wypłaty

 

Ustawienia konta 405-1

 

 

 

Ustawienia konta 405-2

 

 

Przykładowe księgowanie:
W marcu wystawiamy i księgujemy Rachunek do umowy zlecenia za ten okres. Dla uproszczenia przyjmujemy wartość netto i brutto rachunku jako równą: kwotę 2000,00

 

 

 

Zgodnie z zapisem księgowym powstał koszt widoczny w RZIS lecz nie uwzględniony w zestawieniu podatkowym.

 

 

 

 

 

W kwietniu wystawiamy i księgujemy kolejny Rachunek do umowy zlecenia za ten okres. Dla uproszczenia przyjmujemy wartość netto i brutto rachunku jako równą kwotę 3000,00. Jednocześnie przeksięgowujemy zapłacony w kwietniu rachunek wystawiony za ubiegły miesiąc (marzec) w kwocie 2000,00

 

 

 

Na podstawie zapisu księgowego powstał koszt widoczny w RZIS w wartości 5000,00 który jest sumą rachunków marcowego i kwietniowego (2 000+ 3 000), natomiast w zestawieniu podatkowym widoczny będzie tylko koszt zapłaconego rachunku w kwietniu.

 

 

 

 

 

 

 

Autor:

Beata Tęgowska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!