Rozliczenie przychodu ze sprzedaży licencji

Opublikowano:

W obecnych czasach coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na świadczenie swoich usług za pośrednictwem Internetu. Niektórzy prowadzą wyłącznie działalność zdalną, inni łączą usługi świadczone stacjonarnie z usługami zdalnymi. Tak czy inaczej, jedną z branż, która stawia coraz śmielsze kroki w działalności online, jest sprzedaż licencji. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób wygląda rozliczanie takich usług w zależności od tego, kto zajmuje się wspomnianą sprzedażą. Licencje mogą dotyczyć np. programów komputerowych. Warto dowiedzieć się, jak wygląda w praktyce rozliczanie takich przychodów.

Jak zaklasyfikować przychód?

Regulacje prawne dotyczące sprzedaży licencji zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami za przychód ze sprzedaży takiej licencji można uznać przychód z praw majątkowych, jeśli sprzedawcą jest osoba prywatna, która nie jest właścicielem firmy. W takim przypadku dochodzi do przekazania praw autorskich na rzecz kupującego, a przychód opodatkowuje się zgodnie ze skalą podatkową w oparciu o zasady ogólne.

Inaczej rzecz ma się natomiast z przychodami osiąganymi ze sprzedaży licencji przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W takim przypadku bowiem przychód opodatkowuje się zgodnie z wybraną przez przedsiębiorstwo formą opodatkowania.

Licencje sprzedawane przez osoby fizyczne

Jeśli sprzedaży licencji dokonuje osoba fizyczna, która nie prowadzi własnego przedsiębiorstwa, taka sprzedaż zostaje automatycznie przyporządkowana do przychodów osiąganych z tytułu praw majątkowych, pochodzących z przychodów z praw autorskich oraz innych praw. Czym jest przychód z praw majątkowych? Jest to przychód z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu konkretnych przepisów, a także praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych, projektów wynalazczych oraz wzorów zdobniczych. Dotyczy to także dochodów osiąganych z odpłatnego zbycia wspomnianych praw. Przychód ten określa się w deklaracjach podatkowych PIT za rok, w którym doszło do osiągnięcia danego dochodu.

Jeśli dana osoba w zeznaniu podatkowym uwzględnia przychody ze sprzedaży licencji, może odliczyć dodatkowe koszty uzyskania przychodów podlegających odliczeniu. Jeśli w danym roku podatkowym doszło do sprzedaży licencji, można w zeznaniu rocznym wskazać 50-procentową stawkę kosztów uzyskania przychodów.

Przychody ze sprzedaży licencji z odwołaniem do praw autorskich wykazuje się w zeznaniach rocznych PIT-37. Służy do tego część D, wiersz 4. Pięćdziesięcioprocentowy przychód wskazuje się natomiast w kolumnie „c”, gdzie wyszczególnia się koszty uzyskania przychodów.

Sprzedaż licencji a działalność gospodarcza

Rozprowadzanie licencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyklucza możliwość skorzystania z przywileju zastosowania pięćdziesięcioprocentowych kosztów uzyskania przychodów. Trzeba się rozliczyć według wybranej wcześniej formy opodatkowania przychodu.

Wiele osób ma problem z określeniem, co jest sprzedażą w ramach działalności gospodarczej, a co nie. W takim przypadku warto mieć świadomość, że za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, w przypadku których odpowiedzialność za rezultat tych czynności oraz ewentualne popełnienie niedozwolonych czynów ponosi osoba zlecająca i są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez zlecającego. Podobnie jeśli osoba wykonująca konkretną czynność nie ponosi ryzyka gospodarczego z tym związanego, także nie można uznać danej czynności za wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

Przychód uzyskany przez osobę prowadzącą firmę z innej branży

Może się zdarzyć, że licencja np. na program komputerowy zostanie odsprzedana przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą z innej branży. W takiej sytuacji daną sprzedaż traktuje się jako dokonaną przez osobę fizyczną. To pociąga za sobą skutki w postaci możliwości zastosowania 50-procentowej stawki kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli jednak dana osoba uzyskuje przychód ze sprzedaży licencji poza prowadzoną działalnością gospodarczą, w takim przypadku organy podatkowe często kwestionują możliwość uznania przychodu ze sprzedaży licencji za uzyskane przez osobę fizyczną. W takim przypadku podatnik musi samodzielnie określić charakter osiąganych przychodów oraz ich źródła, co ma wpływ na sposób rozliczania danego przychodu.

Sprzedaż licencji a VAT

Jeśli sprzedaż licencji została dokonana przez osobę fizyczną, w takim przypadku sprzedający nie musi od dokonanej sprzedaży odprowadzić podatku VAT. Zgoła inna sytuacja ma natomiast w przypadku sprzedaży w ramach działalności firmy. Trzeba to zrobić zgodnie z obowiązującymi w danym przypadku zasadami.

Zasady rozliczania przychodu ze sprzedaży licencji różnią się zatem w zależności od tego, kto dokonuje takiej sprzedaży. Bardziej opłacalną opcją jest rozprowadzanie licencji jako osoba prywatna. Wówczas można bowiem skorzystać z pewnych przywilejów niedostępnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą z danej branży.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!