Opłata recyklingowa – najważniejsze informacje

Opublikowano: 10.02.2020

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej ogromną wagę przykłada się do dbałości o środowisko naturalne. W szczególności przejawia się to w trosce o segregację śmieci i wykorzystywanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym. W prawie znajduje to swoje odzwierciedlenie w tzw. opłacie recyklingowej. Trzeba mieć świadomość, że recykling jest formą odzyskiwania surowców z odpadów po to, aby móc je na nowo poddać ponownemu przetworzeniu. Dzięki temu można nie tylko skutecznie ochronić środowisko naturalne, ale także oszczędzić jego zasoby oraz energię. Regulowaniem gospodarki postępowania z odpadami zajmują się odpowiednie regulacje prawne. W oparciu o nie ustala się wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, a także podmioty zajmujące się działalnością handlową.

 

Opłata od torebek foliowych

Sklepy i markety spożywcze, w których wykorzystuje się torby ze sztucznych tworzyw, są zobowiązane pobierać od klienta opłatę za nabycie takiej torby. Przepis ten obowiązuje od początku 2018 roku, przy czym za torby na zakupy z tworzywa sztucznego uznaje się przede wszystkim lekkie i bardzo lekkie opakowania, których grubość wynosi odpowiednio poniżej 50 i poniżej 15 mikrometrów.

Aktualnie stawka opłaty recyklingowej za torby foliowe została ustalona na poziomie 20 groszy za jedną torbę. Torebki foliowe, których grubość jest niższa niż 15 mikrometrów, nie są obciążone opłatą recyklingową, jeśli są one wykorzystywane w celach higienicznych lub stosuje się je do pakowania żywności dostępnej luzem. Czas na uiszczenie opłaty recyklingowej przedsiębiorcy mają do 15 marca roku następującego po danym roku podatkowym. Wpłat dokonuje się na specjalne konto bankowe prowadzone przez marszałka danego województwa, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ewidencja opłaty recyklingowej

Z uwagi na fakt, że informacje o liczbie zakupionych toreb z tworzywa sztucznego zawiera się na paragonie lub fakturze, przedsiębiorcy nie muszą zajmować się prowadzeniem osobnej ewidencji dla towarów obciążonych opłatą recyklingową. Nie ma też potrzeby opracowywania sprawozdań, ani przesyłania przeliczonych danych do jakichkolwiek organów. Jeśli dana torebka posiada grubość oscylującą w przedziale od 15 do 49 mikrometrów, to do sprzedawcy należy ostateczna decyzja co do wysokości jej ceny. Nie ma przy tym obowiązku ścisłego trzymania się wartości opłaty recyklingowej, można tutaj ustalić wyższą stawkę. Ogólnie mówiąc, opłatę recyklingową oblicza się, mnożąc przez 0,20 zł ilość sprzedanych torebek. W ten sposób można ustalić należną wysokość opłaty recyklingowej.

 

Kwestie podatkowe

Opłaty recyklingowe znajdują swoje odzwierciedlenie również w podatkach. Dotyczy to głównie podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym wypadku opłata recyklingowa musi zostać wskazana przez czynnych podatników VAT oraz przez biernych podatników VAT w rubrykach odnoszących się do przychodu. Trzeba pamiętać o tym, że ci pierwsi powinni przy tym wykazać kwoty netto, a drudzy kwoty brutto. Wszelkie zapłacone już należności recyklingowe zamieszcza się po stronie kosztów.

W przypadku właścicieli firm rozliczających się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłatę recyklingową należy zaksięgować na obniżenie przychodu. Opłata recyklingowa ulega zwiększeniu o VAT w wysokości 23%. Oznacza to, że minimalna kwota 20 groszy za sztukę musi być zwiększona o kolejne 5 groszy do poziomu 25 groszy. A zatem koszt konsumenta w takim wypadku wynosi 25 groszy od każdej zakupionej torebki z tworzywa sztucznego.

 

W jaki sposób rozliczane są opłaty recyklingowe na terenie Unii Europejskiej?

Trzeba mieć świadomość, że opłaty recyklingowe w Polsce wynikają z obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej regulacji prawnych. Od ustawodawstwa w każdym kraju zależy jednak, w jaki sposób kwestie te zostaną rozwiązane. Redukcji zużycie torebek foliowych można dokonać na różne sposoby, choćby na przykład poprzez wprowadzenie tzw. „podatku foliówkowego”.

W polskim prawodawstwie zdecydowano się jednak na wprowadzenie podatku od torebek foliowych. W kolejnych latach planuje się rozszerzenie obowiązku wnoszenia opłat recyklingowych także na torby foliowe, których grubość przekracza 50 mikrometrów. Przypuszcza się, że takie zmiany mogą zostać wprowadzone już w przeciągu 2020 roku. Co istotne, wraz z wprowadzeniem nowych regulacji opłaty trzeba będzie regulować nie raz do roku, ale każdego miesiąca.

 

Uiszczanie opłaty recyklingowej

Co do zasady, z opłacania stawek recyklingowych zwolnione są papierowe torby, na ogół uznawane za przyjazne środowisku. Trzeba pamiętać o tym, że przedsiębiorca nie ma możliwości opłacenia kwot recyklingowych we własnym zakresie, zwalniając z tego zobowiązania klientów. Jeśli taka praktyka zostałaby bowiem wykazana na przykład w trakcie dokonywanych kontroli skarbowych, groziłaby ona sankcjami karnymi w wysokości od 500 zł do 20.000 zł. Lepiej zatem nie narażać się na te kary.

 

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok