Funkcjonalności Systim

Opublikowano:

Spis  treści:

 1. Program do fakturowania: faktury VAT i rachunki
 2. Płatności
 3. Program magazynowy: magazyn i produkty
 4. Zamówienia
 5. Umowy z pracownikami, kadry i płace
 6. CRM, projekty, terminarz
 7. Program do księgowości: KPiR, kartoteki i rejestry
 8. Program do pełnej księgowości - księgi handlowe
 9. Integracje
 10. Administracja programem
 11. Generowanie wielu rodzajów raportów
 12. Drukowanie paragonów na drukarce fiskalnej
 13. Wysyłanie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego
 14. Bezpieczeństwo
 15. API
 16. Wersja Testowa programu
 17. Program dla biura rachunkowego

 

1. Program do fakturowania: faktury VAT i rachunki

 • wystawianie dokumentów sprzedażowych - faktura VAT, faktura w walucie, faktura Pro Forma, faktura Pro Forma w walucie, faktura VAT Marża, faktura zaliczkowa, faktura zaliczkowa w walucie, faktura zw. z VAT (dawniej Rachunek), faktura zw. Z VAT w walucie, paragon zwykły, paragon fiskalny (tylko przy pakiecie "KPiR i Magazyn"), oferta, oferta w walucie, list przewozowy, dowód wewnętrzny, raport z kasy fiskalnej, nota obciążeniowa
 • wprowadzanie dokumentów zakupowych - faktura za zakup towarów handlowych i materiałów do produkcji, koszty mediów i usług telekomunikacyjnych, koszty i opłaty bankowe, koszty uboczne zakupu towarów i materiałów, faktura zaliczkowa, zakup dotyczący pojazdu, zakup paliwa, zakup usług, najem lokalu, zakup materiałów na potrzeby firmy, zakup środków trwałych, inny wydatek, zakup wartości wartości niematerialnych i prawnych, ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej, ulepszenie środka trwałego, zakup samochodu osobowego, zakup samochodu ciężarowego, leasing lub dzierżawa, dowód wewnętrzny zakupu, zakup towarów od rolnika ryczałtowego, delegacja, wynagrodzenie w gotówce i w naturze, zakup wyposażenia, faktura Pro Forma
 • wystawianie faktur sprzedażowych i wprowadzanie faktur zakupowych w walutach
 • łatwy podgląd powiązanych płatności z fakturami
 • oznaczanie kolorami na liście faktur wartości dotyczących płatności wg statusu: zapłacone (zielony); niezapłacone (czerwony); zaliczka (pomarańczowy); rozliczone ręcznie; bez powiązanego dokumentu płatności (niebieski); faktura w walucie została w całości zapłacona w tej samej walucie, ale wskutek różnic kursowych kwoty w złotówkach na fakturze i w płatności mogą się różnić (morski)
 • możliwość dodania dopisku do faktury: odwrotne obciążenie, samofakturowanie, faktura VAT-MP, metoda kasowa, mechanizm podzielonej płatności
 • możliwość ustalenia (wybrania) domyślnej stawki VAT na fakturze: 23%, 8%, 5%, 0%, 0% EXP, 0% WDT, np, np UE, o.o, zw. oraz możliwość dodania własnej stawki VAT
 • możliwość wyboru szablonu faktury VAT i faktury ProForma (oraz tych rodzajów faktur w walucie) w języku angielskim lub niemieckim
 • możliwość wystawienia faktur korygujących oraz paragonów
 • możliwość pobierania wydruków dokumentów do wersji PDF oraz wydruku bezpośrednio na drukarce
 • możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do faktury
 • możliwość wystawienia faktury do paragonu
 • możliwość dodania produktów w cenie brutto
 • możliwa modyfikacja dokumentów w każdym momencie
 • tryb skanowania produktów przy wystawianiu dokumentów sprzedażowych
 • łatwy podgląd powiązanych dokumentów magazynowych z fakturą (np. WZ)
 • informowanie o mijającym terminie płatności - podkolorowanie daty na kolor czerwony
 • możliwość anulowania faktury (oraz cofnięcia operacji)
 • możliwość pobrania duplikatu faktury
 • wystawianie kolejnych dokumentów na podstawie już wystawionych
 • możliwość wystawienia WZ na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży
 • możliwość wystawienia PZ na podstawie wystawionego dokumentu zakupu
 • możliwość księgowania (ręcznego lub automatycznego) dokumentów sprzedaży i zakupu poprzez jedno kliknięcie
 • możliwość wysyłania przypomnienia e-mail o niezapłaconych fakturach na adres kontrahenta
 • możliwość łatwej modyfikacji szablonów dokumentów
 • automatyczne naliczanie odsetek (opcjonalnie)
 • możliwość zamieszczania informacji o zaległych płatnościach i odsetkach na fakturach
 • możliwość zdefiniowania większej ilości kont bankowych na fakturach (wybór konta bankowego przy wystawianiu faktury)
 • możliwość definiowania własnych sposobów numeracji dokumentów (numeracja roczna, miesięczna, dodatkowe symbole i numery)
 • definiowanie terminu płatności dla danego kontrahenta
 • możliwość dodania płatności z poziomu listy faktur
 • podgląd wszelkich płatności powiązanych z fakturą
 • możliwość udzielania rabatów na fakturze
 • import faktury z Excela
 • eksport wybranych faktur do innych programów
 • dodawanie własnych form płatności, rodzajów walut, stawek VAT, kas gotówkowych
 • pobieranie danych o kontrahentach z bazy REGON/GUS
 • możliwość zaimportowania kontrahentów z innych programów
 • możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników (stanowisk), z dowolnego miejsca na świecie
 • możliwość wygenerowania obowiązkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego z faktur (JPK_VAT) oraz struktur pliku przesyłanych tylko na żądanie organu podatkowego z faktur (JPK_FA), możliwość wygenerowania pliku JPK_V7 na podstawie danych z faktur sprzedaży i zakupu (część ewidencyjna)
 • integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF - ogólnopolski system, którego celem jest pośredniczenie w wystawianiu, otrzymywaniu oraz przechowywaniu faktur ustrukturyzowanych) -> więcej w tym temacie pod https://www.systim.pl/q479-Integracja-z-systemem-KSeF-w-Systim---jak-wystawiać-faktury-jak-pobierać-faktury-od-kontrahentów

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-fakturowania

 

2. Płatności

 • zapisywanie informacji o płatnościach przychodzących
 • kojarzenie płatności z wystawionymi dokumentami
 • możliwość usunięcia powiązania płatności z fakturą i ponownego ich powiązania
 • naliczanie i kojarzenie odsetek od płatności
 • możliwy do wygenerowanie raport kasowy lub zestawienie zaliczek
 • płatności okresowe - definiowanie płatności okresowych i możliwość automatycznego lub ręcznego wystawiania faktur na ich podstawie (np. co miesięcznych lub corocznych faktur abonamentowych)
 • różne rodzaje płatności - przelew, gotówka, barter, za pobraniem, rozliczenie saldami, karta płatnicza
 • możliwość dodania własnych rodzajów płatności
 • masowe pobieranie wybranych druków płatności do formatu PDF
 • import wyciągów bankowych
 • noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wezwania przedsądowe
 • kompensowanie należności i zobowiązań kontrahentów
 • obsługa (dodawanie) wielu kas gotówkowych
 • ustalanie stanu początkowego kasy
 • wybór okresowości płatności (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna)
 • filtrowanie wystawionych płatności okresowych po wybranych parametrach

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-faktur-online

 

3. Program magazynowy: magazyn i produkty

 • możliwość dodawania wielu magazynów - bez limitu ilości
 • definiowanie dowolnej listy produktów w magazynie
 • tryb skanowania produktów przy dodawaniu produktów na dokumenty
 • wygodne definiowanie kategorii produktów (w formie drzewka), dodawanie, usuwanie
 • ustalanie stanów minimalnych i maksymalnych dla produktów oraz jednej ceny lub ceny zależnej od waluty i grupy cenowej kontrahenta
 • obsługa drukarek fiskalnych - możliwość wystawiania i drukowania paragonów fiskalnych za pomocą dodatkowego (darmowego) programu SystimPlus
 • wystawianie dokumentów PZ - przyjęcie na magazyn, przesunięcie międzymagazynowe, zwrot przyjęcia, protokół wprowadzenia,
 • wystawianie dokumentów WZ - wydanie z magazynu, wydanie wewnętrzne, wydanie na produkcję,
 • wystawianie dokumentu inwentaryzacji
 • importowanie pliku inwentaryzacji z Excela (stan magazynowy na dzień)
 • opcja dodania kodów kreskowych do produktów
 • podgląd zdjęć danego produktu za pomocą mini galerii
 • podgląd przyjęć, wydań i sprzedaży dla danego produktu
 • możliwość utworzenia nowego produktu na podstawie już istniejącego
 • możliwość importu wielu produktów z pliku Excel (z gotowego zestawienia)
 • opcja ''koszyk'' z możliwością złożenia zamówienia na wybrane produkty
 • kompletowanie produktów
 • wybór rodzaju jako produkt, usługa, towar lub materiał
 • możliwość ustawienia jednej ceny lub ceny zależnej od waluty i grupy cenowej kontrahenta
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów dokumentów magazynowych
 • definiowanie dowolnych dodatkowych parametrów produktów, np. waga, kolor itd.
 • możliwość ukrycia produktów i kategorii - nie będą one także widoczne w sklepie
 • dodawanie załączników do produktów
 • możliwość dodania dodatkowych opcji produktów do sklepu internetowego - dodanie słów kluczowych do produktu, cen brutto przed promocją, ustalenie produktu promowanego i dodanie opisu do sklepu internetowego
 • definiowanie dla produktów pól PKWiU, ISBN, kodu kreskowego, kodu produktu
 • pełna obsługa skanerów kodów kreskowych
 • wystawienie faktur z jednego lub więcej dokumentów magazynowych
 • aktualizacja stanów magazynowych
 • korygowanie dokumentów magazynowych
 • rezerwacje produktów (z wybranego magazynu)
 • wypożyczenia i zwroty produktów
 • możliwość dodania domyślnego magazynu wypożyczeń
 • wypożyczanie wybranych produktów z odrębnego magazynu (ustalony magazyn wypożyczeń)
 • możliwość wygenerowania pliku JPK (JPK_MAG) z magazynu przesyłanego tylko na żądanie organu podatkowego

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-magazynu

 

4. Zamówienia

 • wewnętrzny panel udostępniany kontrahentom, umożliwiający składanie zamówień na dostępne produkty i usługi - za pomocą "koszyka"
 • obsługa zamówień przez pracowników firmy
 • dodawanie zwykłych zamówień od klientów oraz zamówień do dostawców/producentów
 • importowanie zamówień z pliku Excel
 • możliwość rozdzielenia lub połączenia zamówień - wygodne zarządzanie zamówieniami
 • możliwość stworzenia zamówienia dla producentów
 • możliwość stworzenia automatycznego zamówienia dla producentów
 • określanie osób odpowiedzialnych za dane zamówienie
 • wystawianie faktur (lub dokumentów magazynowych) na podstawie dodanego zamówienia
 • pobieranie do formatu PDF zapytań ofertowych - zamówienia do dostawców
 • integracja Allegro - import danych (zamówień) z Allegro
 • oznaczanie statusów zamówienia - złożone, w realizacji, skompletowanie, wysłanie, anulowane, w reklamacji)
 • wysyłanie zamówienia na adres e-mail kontrahenta
 • możliwość prostej modyfikacji szablonu dokumentu zamówienia
 • masowe drukowanie lub pobieranie do PDF wybranych zamówień z listy
 • możliwość dodania parametrów dodatkowych do zamówienia

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-zamowien

 

5. Umowy z pracownikami, kadry i płace

 • tworzenie umów z pracownikami - umowa o pracę na czas określony i nieokreślony, umowa o pracę na zastępstwo, umowa o pracę na okres próbny, umowa członka zarządu, umowa o dzieło lub zlecenie (z ZUS, lub bez ZUS)
 • umowy dla pracowników poniżej 26 lat
 • możliwość aneksowania umów
 • Deklaracje dotyczące pracownika (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR) z możliwością wysyłki do Urzędu Skarbowego
 • możliwość utworzenia bazy pracowników w programie
 • możliwość dodania dobrowolnego ubezpieczenia dla pracownika
 • możliwość oznaczenia kosztów uzyskania przychodu - 20%, 50%, brak
 • możliwość oznaczenia dodatkowych opcji: nie naliczaj kosztów uzyskania przychodu dla kwot 200 zł i mniejszych, uwzględnij kwotę zmniejszającą podatek, nalicz podatek 32% po przekroczeniu progu, rozliczenie ryczałtowe nierezydenta - ryczałt 20%, odlicz kwotę wolną od podatku (30 tys. zł)
 • możliwość wygenerowania deklaracji do ZUS (do Płatnika): DRA, ZUA, ZZA, ZWUA, ZIUA, ZCNA, ZWPA, ZBA, ZIPA, IWA, ZPA, Z-3, ZPA.
 • możliwość wysyłki deklaracji ZUS do ZUS bezpośrednio z programu
 • możliwość dodania zapłaconych składek ZUS właścicieli
 • możliwość pobrania kwestionariusza osobowego pracownika, karty wynagrodzeń, PIT-2, ewidencji czasu pracy do formatu PDF, karty przychodów, listy obecności
 • możliwość oznaczenia urlopów (np. wypoczynkowy, chorobowy 80%) w kalendarzu pracownika
 • możliwość dodania faktycznego czasu pracy w kalendarzu czasu pracy pracownika
 • możliwość pobierania zwolnień lekarskich z ZUS
 • modyfikacja wprowadzonego pracownika do programu - w każdym momencie
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów umów i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu
 • dodawanie rachunków do umów cywilno-prawnych pracowników
 • eksport rachunków do banku
 • możliwość pobrania zestawienia rachunków
 • możliwość pobrania, usunięcia lub wydruku wystawionych rachunków
 • wystawienie umowy na podstawie rachunku
 • pobranie deklaracji w formacie XML
 • możliwość zaksięgowania kwoty brutto lub składek ZUS pracodawcy
 • tworzenie listy płac
 • dodanie harmonogramów pracy i grafików czasu pracy dla pracowników
 • eksport listy płac do banku
 • dodanie premii dla pracowników
 • dodanie potrąceń pracowniczych
 • możliwość wygenerowania zestawienia PPK
 • pobranie listy wypłat (tzw. paski wypłat)
 • możliwość wykonania przelewów do banku
 • zaksięgowanie płacy brutto i składek ZUS pracodawcy
 • podgląd zestawienia PIT i składek ZUS
 • możliwość modyfikacji ustawień wedle własnych potrzeb - dodanie składników brutto, oznaczenie wypłacanych zasiłków, zmiana danych konfiguracyjnych i dodanie okresów rozliczeniowych
 • rejestrowanie delegacji: delegacje krajowe i zagraniczne
 • odliczenia z diet tzw. Pakiet Mobilności
 • automatyczne przeliczanie wartości delegacji (ryczałt za dojazdy, nocleg itp. oraz koszty ogólne)
 • możliwość edycji delegacji w każdym momencie
 • możliwość zaksięgowania delegacji
 • pobieranie dokumentów delegacji do PDF

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-kadr-i-plac

 

6. CRM, projekty, terminarz

 • kalendarz z możliwością dodawania spotkań i zadań
 • automatyczne odznaczanie wykonanych zadań
 • wybór trybów kalendarza (miesięczny, tygodniowy, dzienny)
 • lista aktualnie prowadzonych w firmie projektów
 • dostępny panel zadań podzielony na statusy: planowane, w realizacji, anulowane, wykonane, do wyceny, oczekujące na akceptację wyceny, do realizacji, do weryfikacji, zgłoszenie błędu gwarancyjnego, zgłoszenie błędu poza gwarancyjnego
 • możliwość powiązania projektu z wystawianą fakturą
 • możliwość dodania zadania do projektu
 • możliwość podejrzenia listy zadań do wybranego projektu
 • podsumowanie przychodów i kosztów
 • możliwość modyfikacji projektów i zadań w każdym momencie
 • możliwość przypisania zadaniom i projektom kwot płatności
 • możliwość wystawienia faktury z projektu
 • możliwość pokazania danego projektu w zakładce ''czas pracy'', aby można było do niego przypisać godziny pracy danych pracowników
 • przechowywanie danych o kontrahentach
 • możliwa edycja kontrahenta w każdym momencie
 • ustawienie kontrahenta jako producenta
 • dodanie osób kontaktowych do kontrahenta
 • podejrzenie wszystkich płatności i faktur danego kontrahenta
 • wygenerowanie not odsetkowych i wezwań przedsądowych dla wybranego kontrahenta - pobranie do formatu PDF lub wydruk
 • możliwość skompensowania należności i zobowiązań kontrahenta
 • dodanie rabatów dla danego kontrahenta - do wybranych kategorii produktów
 • dodanie indywidualnych cen produktów dla kontrahenta
 • karty czasu pracy pracowników z możliwością codziennego uzupełniania i podglądu
 • raporty z przepracowanych godzin (zestawienie miesięczne lub roczne)
 • zatwierdzanie kart czasu pracy przez przełożonych
 • możliwość podglądu terminów spotkań innych osób w kalendarzu
 • możliwość dodawania ważnych dokumentów do przechowania w systemie
 • CRM - zarządzanie aktualnymi tematami w firmie (zapytania, oferty itd.) i kontaktami z klientami
 • tworzenie ofert i cenników bezpośrednio z programu

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-crm

 

7. Program do księgowości: KPiR, kartoteki i rejestry

 • możliwość dodania wpisów księgowych - przychód, koszt, remanent
 • dostosowanie ustawień księgowości do własnych potrzeb - rodzaj prowadzonej księgowości, płatnik VAT (tak/nie), okres rozliczeniowy podatku PIT/CIT, okres rozliczeniowy podatku VAT, okres rozliczeniowy podatku VAT EU, rodzaj naliczanego podatku (PIT 12%, CIT 19%, PIT liniowy 19%, PIT 12% rozliczany z małżonkiem, CIT 9%), metoda rozliczania PIT i VAT
 • automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT UE, VAT-27, PIT 36 za rok, Plik JPK VAT itd.
 • generowanie JPK_PKPIR
 • lista oczekujących dokumentów do zaksięgowania (dane zaczytywane z wprowadzonych faktur kosztowych i przychodowych)
 • zestawienia podatkowe PIT i VAT
 • pomocny kalendarz podatkowy
 • możliwość włączenia opcji księgowania automatycznego
 • możliwość przenumerowania dokumentów księgowych
 • import faktur z innego programu
 • rozliczenia międzyokresowe
 • księgowanie różnic kursowych
 • możliwość ustawienia rozliczania strat z lat ubiegłych
 • faktury przeterminowane - księgowania po terminie płatności
 • możliwość pobrania wszelkich raportów i deklaracji podatkowych
 • generowanie raportów, np. wydruk KPiR (100% zgodności z rozporządzeniem dot. KPiR)
 • generowanie wydruków rejestrów VAT
 • generowanie zestawień przychodów i kosztów do Excela
 • podsumowania roczne KPiR i rejestrów VAT
 • składki ZUS właścicieli
 • rejestr środków trwałych, wydruk stanu na dany dzień
 • ustalenie rodzaju środka trwałego, współczynnika, wybór metody amortyzacji i stopy procentowej
 • księgowanie amortyzacji
 • wyposażenie (z możliwością wydruku i pobrania do wersji PDF)
 • rejestr pojazdów
 • wybór rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy)
 • przypisanie pojazdu do wybranego pracownika lub właściciela firmy
 • ustalenie właściciela pojazdu - firma, pracownik, właściciel firmy, leasing
 • wybór typu pojazdu - użytek mieszany, użytek tylko w firmie
 • przypomnienia o kończącym się terminie AC/OC i przeglądzie technicznym
 • powiązanie pojazdu z fakturami zakupowymi - ustalenie przez system odliczenia 50% VAT lub 100% VAT oraz możliwość odliczenia poprzez kilometrówkę
 • dodanie ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka
 • podgląd listy ewidencji i możliwość zaksięgowania ewidencji
 • rejestr urzędów
 • integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF - ogólnopolski system, którego celem jest pośredniczenie w wystawianiu, otrzymywaniu oraz przechowywaniu faktur ustrukturyzowanych) -> więcej w tym temacie pod https://www.systim.pl/q479-Integracja-z-systemem-KSeF-w-Systim---jak-wystawiać-faktury-jak-pobierać-faktury-od-kontrahentów

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-ksiegowosci

 

 8. Program do pełnej księgowości - księgi handlowe

 • swobodne księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu - koszty, przychody
 • automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT UE, VAT-27, VAT OSS, CIT-8, Plik JPK_VAT (miesięczne i kwartalne), JPK V7M i JPK V7K, Sprawozdanie finansowe JP_SF, JPK_KR
 • dodawanie dokumentów (dowodów księgowych): dokument sprzedaży, dokument zakupu, wyciąg bankowy, raport kasowy, polecenie księgowania, faktura korygująca sprzedaż/zakup, dokument wewnętrzny, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT, dokument eksportowy DE, dokument importowy DI, dokument inny, dokument magazynowy, różnica kursowa, bilans otwarcia, stan początkowy
 • możliwość konfiguracji wszelkich ustawień wg własnych potrzeb
 • możliwość modyfikacji Planu kont, Bilansu i Rachunku Zysków i Strat (edycja wartości, dodawanie nowych pozycji, usuwanie pozycji)
 • możliwość importu istniejących Planów kont, układów bilansu i RZiS z innych programów księgowych
 • definiowanie znaczników do oznaczania dokumentów
 • możliwość ustawienia domyślnych kont przydatnych w pracy z programem (np. Rozrachunki z odbiorcami/dostawcami, Kontro VAT naliczone/należne)
 • dodawanie początkowego roku obrotowego i kolejnych lat obrotowych (wraz z możliwością ustawienia aktywnego roku obrotowego)
 • możliwość zamknięcia roku obrotowego
 • automatyczne wyliczenie bilansu otwarcia dla danego roku (wygenerowanie stanu kont)
 • możliwość wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie księgowań z poprzedniego okresu
 • możliwość dodania szablonów dokumentów księgowych
 • możliwość ustawienia księgowań automatycznych
 • możliwość dodawania znaczników dokumentów
 • ustalenie składników proporcji
 • możliwość dodania operacji zdefiniowanych
 • możliwość ustawienia rozliczania strat z lat ubiegłych
 • możliwa modyfikacja danych firmy i ustawień księgi handlowej w każdym momencie
 • możliwość przenumerowania dokumentów księgowych
 • możliwość księgowania masowego
 • import wyciągów bankowych
 • księgowanie różnic kursowych oraz różnic kursowych od środków pieniężnych
 • rozliczenia międzyokresowe
 • faktury przeterminowane - księgowania po terminie płatności
 • możliwość pobierania/drukowania wszelkich raportów i zestawień (np. podsumowanie rejestru sprzedaży/zakupu, rejestr sprzedaży/zakupu VAT, zestawienie zaliczek, obroty kont)
 • możliwość pobrania i wydruku deklaracji podatkowych
 • zarządzanie rozrachunkami (dodawanie, powiązanie, rozliczanie)
 • półautomatyczne księgowania faktur sprzedażowych i zakupowych, dzięki dodawaniu wzorów szablonów dokumentów
 • filtrowanie dokumentów po wybranych parametrach
 • szybki podgląd zestawienia podatkowego VAT (podatek VAT należy i naliczony za dany miesiąc)
 • dostępny kalendarz podatkowy z przypomnieniem o terminach płatności podatków
 • dostępny moduł z zadaniami do wykonania (np. Prześlij deklarację DRA do ZUS za okres 09-2017)
 • import faktur z innego programu księgowego
 • rejestr środków trwałych, wydruk stanu na dany dzień
 • ustalenie rodzaju środka trwałego, współczynnika, wybór metody amortyzacji i stopy procentowej
 • księgowanie amortyzacji
 • wyposażenie (z możliwością wydruku i pobrania do wersji PDF)
 • rejestr pojazdów
 • wybór rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy)
 • przypisanie pojazdu do wybranego pracownika lub właściciela firmy
 • ustalenie właściciela pojazdu - firma, pracownik, właściciel firmy, leasing
 • wybór typu pojazdu - użytek mieszany, użytek tylko w firmie
 • przypomnienia o kończącym się terminie AC/OC i przeglądzie technicznym
 • powiązanie pojazdu z fakturami zakupowymi - ustalenie przez system odliczenia 50% VAT lub 100% VAT oraz możliwość odliczenia poprzez kilometrówkę
 • dodanie ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówka
 • podgląd listy ewidencji i możliwość zaksięgowania ewidencji
 • rejestr urzędów
 • integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF - ogólnopolski system, którego celem jest pośredniczenie w wystawianiu, otrzymywaniu oraz przechowywaniu faktur ustrukturyzowanych) -> więcej w tym temacie pod https://www.systim.pl/q479-Integracja-z-systemem-KSeF-w-Systim---jak-wystawiać-faktury-jak-pobierać-faktury-od-kontrahentów

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/program-do-pelnej-ksiegowosci

 

9. Integracje

- Gotowe integracje z systemami OCR , e-commerce, kurierskie i inne

Saldeo SMART, Allegro, Kaczmarski, Upswot, Apaczka, EmSzmal, mindpack, BaseLinker, Taxfree

- Systemy administracji publicznej

KseF, Główny Urząd Statystyczny, Vies, Minsterstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Płatnik, ZUS

- Drukarki fiskalne, drukarki etykiet oraz terminale płatnicze kompatybilne z Systim

Posnet, Novitus, Elzab, Innova, Epson, Polcard, Zebra

- Sklepy internetowe

Uwaga: integracje ze sklepami internetowymi wykonywane są przez osoby trzecie. Systim nie wykonuje takich integracji. Nie udzielamy również wsparcia do wtyczek wykonanych przez osoby trzecie.

Allegro, Shoper, Prestashop, Wordpress/Woocomerce, IdoSell

 • możliwość wystawiania faktur w Systim ze sklepów internetowych
 • możliwość pobierania stanów produktów do sklepu z magazynu Systim
 • możliwość przesyłania do sklepu nowo utworzonych produktów
 • możliwość przesyłania zamówień bezpośrednio do Systim

* powyższe opcje dostępne są przez API dla niektórych sklepów internetowych, dla innych mogą wymagać samodzielnej integracji - https://www.systim.pl/API/

- Systemy bankowe i płatności online

Alior Bank, Millenium, mBank, Raiffeisen Bank, ING Bank, Bank Pocztowy, Idea Bank, Volkswagen Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, Nest Bank, Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i inne.

 

10. Administracja programem

 • zaawansowane możliwości konfigurowania programu
 • definiowanie kont bankowych firmy, danych kontrahentów, magazynów, walut i innych ustawień
 • ustalanie stawek VAT (dodawanie własnych stawek)
 • dodawanie rodzajów płatności
 • dodawanie kas gotówkowych
 • definiowanie kategorii produktów w magazynie
 • definiowanie parametrów produktów
 • edycja statusów zamówień, zadań i projektów
 • dodawanie grup kontrahentów
 • możliwość zmiany danych firmy i danych do faktury w każdym momencie
 • możliwość edycji szablonów dokumentów i wiadomości e-mail przesyłanych do klientów
 • tworzenie nowych użytkowników, zmiana hasła własnego i haseł użytkowników
 • udzielanie użytkownikom dostępu do konta Systim i nadawanie im uprawnień (np. magazynier, fakturzystka z uprawnieniami tylko do wystawiania i podglądu faktur)
 • blokowanie utworzonych użytkowników (brak dostępu użytkowników do konta)
 • tworzenie kont klientów
 • przeglądanie historii logowań do programu i listy aktualnie zalogowanych osób
 • możliwość przydzielania uprawnień użytkownikom konta Systim
 • konfigurowanie konta Allegro
 • dostosowanie wyglądu systemu do własnych potrzeb
 • import danych (pracownicy, kontrahenci, produkty) z innych programów (np. Optima, Subiekt, Symfonia)
 • dokonanie zmiany numeracji dokumentów
 • możliwość podpisania i zaakceptowania umowy elektronicznej o powierzeniu danych - RODO
 • możliwość wyświetlania wszelkich raportów z systemu na ekranie komputera lub możliwość ich pobrania do Excela, CSV/SSV (np. lista kontrahentów, prowizje sprzedawców, cennik produktów i usług itp.)
 • dostęp do analiz i wykresów
 • możliwość włączenia dodatkowego zabezpieczenia - dwuetapowe zabezpieczenie poprzez skanowanie kodu
 • łatwe zarządzanie zamówieniami - złożone w sklepie zamówienie, widoczne jest w zakładce ''zamówienia'' w Systim

 

Zobacz więcej: https://www.systim.pl/funkcjonalnosci-systim

 

11. Generowanie wielu rodzajów raportów

 • kontrahenci wg wystawionych faktur
 • kontrahenci wg wystawionych faktur, wg. miast
 • kontrahenci wg zapłaconych faktur
 • kontrahenci wg dni opóźnień płatności
 • kontrahenci wg naliczonych odsetek
 • zestawienie faktur i płatności kontrahenta
 • zaległości w płatnościach faktur z odsetkami od niezapłaconych kwot
 • stan magazynowy na dany dzień
 • raport z przepracowanych godzin pracowników
 • raport z przepracowanych godzin pracowników na projektach
 • cennik produktów
 • cennik produktów i usług
 • rejestr sprzedaży za okres (na podstawie dokumentów sprzedaży)
 • rejestr zakupów za okres (na podstawie dokumentów zakupu)
 • lista kontrahentów
 • marża na sprzedaży za okres
 • lista przelewów
 • lista płatności w okresie
 • zestawienie produktów wydanych z magazynu
 • zestawienie produktów przyjętych do magazynu
 • przyjęcia do magazynu od kontrahentów
 • zestawienie dokumentów magazynowych
 • zestawienie sprzedanych produktów
 • raport kontaktów z klientami
 • obroty kontrahentów
 • prowizje sprzedawców
 • prowizje sprzedawców według średnich cen zakupu
 • zestawienie sprzedanych produktów według producentów
 • faktury zaliczkowe za okres
 • przekroczone stany minimalne produktów
 • przekroczone stany maksymalne produktów
 • raport sprzedaży produktów w okresie

 

12. Drukowanie paragonów na drukarce fiskalnej

 • możliwość drukowania paragonów fiskalnych bezpośrednio na drukarce fiskalnej
 • możliwość drukowania raportów dziennych i okresowych
 • możliwość ustawienia nagłówków paragonów fiskalnych
 • możliwość ustawienia stawek VAT
 • darmowy program SystimPlus do pobrania w panelu klienta (moduł Pomoc), który służy, jako pośrednik (interface) pomiędzy drukarką fiskalną a Systim
 • dostępna lista przetestowanych modeli drukarek kompatybilnych z Systim: https://www.systim.pl/drukarka_fiskalna

 

13. Wysyłanie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego

 • generowanie e-deklaracji: PIT 11, PIT 37, PIT 4R, PIT 8AR, VAT UE, VAT OSS, PIT 36, VAT 27 etc.
 • możliwość pobierania deklaracji w wersji PDF lub bezpośredniego wydrukowania ich na drukarce
 • automatyczne generowanie pliku JPK_VAT, JPK V7M
 • automatyczne generowanie innych struktur pliku JPK_VAT (np. JPK_MAG, JPK_FA)
 • pobieranie e-deklaracji i pliku JPK_VAT w formacie XML (.xml)
 • możliwość wysyłania bezpośrednio do Ministerstwa Finansów/Urzędu Skarbowego wygenerowanych e-deklaracji i pliku JPK
 • możliwość podpisywania JPK_VAT przez profil zaufany i eksport pliku
 • podpisywanie JPK_VAT przychodem
 • wysyłanie deklaracji z użyciem danych autoryzujących lub podpisu elektronicznego
 • darmowy program SystimPlus do pobrania w panelu klienta (moduł Pomoc), który służy jako pośrednik (interface) pomiędzy Systim a Urzędem Skarbowym

 

14. Bezpieczeństwo

 • w pełni szyfrowane przesyłanie danych z serwera i do serwera poprzez HTTPS/SSL
 • indywidualny dostęp na login i hasło (wraz z indywidualnym numerem lub nazwą konta)
 • wymóg posiadania złożonego hasła, utrudniającego dostęp do serwisu osobom niepowołanym
 • możliwość zablokowania dostępu do konta wyłącznie na wybrane adresy IP (ograniczenie dostępu np. wyłącznie do siedziby twojej firmy)
 • blokada dostępu do konta po kilkukrotnej nieudanej próbie zalogowania
 • możliwość włączenia dodatkowej opcji dwuetapowego zabezpieczenia - przy każdym logowaniu do Systim trzeba będzie podać login i hasło, a następnie zeskanowany kod z aplikacji mobilnej lub przepisać kod podany poniżej obrazka.

 

15. API

 • zaawansowane API dostępu do danych
 • tworzenie, edycja i usuwanie kontrahentów przez API
 • tworzenie, edycja i usuwanie dokumentów sprzedaży przez API
 • tworzenie, edycja i usuwanie słowników danych (np. kategorie, parametry produktów) przez API
 • tworzenie, edycja i usuwanie zamówień przez API
 • tworzenie, edycja i usuwanie produktów przez API
 • tworzenie, edycja i usuwanie dokumentów magazynowych przez API
 • modyfikacja stanów magazynowych przez API
 • możliwość ograniczenia dostępu przez API (np. pobieranie wyłącznie faktur wystawionych poprzez API)
 • pobieranie kategorii produktów przez API
 • pobieranie stanów magazynowych
 • podręcznik API

 

16. Wersja Testowa programu

 • wersja testowa dostępna dla wszystkich użytkowników (na okres 30 dni za darmo bez zobowiązań), którzy przed wykonaniem jakiegoś działania w programie chcą dla bezpieczeństwa sprawdzić, jak zostanie ono wykonane

 

17. Program dla biura rachunkowego

 • doskonały program dla biur rachunkowych
 • specjalny cennik dla biur rachunkowych - dwie opcje rozliczeń
 • na bieżąco aktualizowany (za darmo)
 • możliwość udostępnienia klientom modułu fakturowania, wystawiania paragonów, gospodarki magazynowej, obsługi zamówień itd.
 • możliwość powiązania kont klientów - sprawne i szybkie poruszanie się pomiędzy kontami klientów
 • automatyczne księgowanie w KPiR i KH
 • jednoczesne księgowanie do ksiąg i rejestrów VAT
 • możliwość poprawiania błędnych zapisów, doksięgowanie dokumentów do zamkniętych okresów
 • dostępny rodzaj księgowości: KPiR, Ryczałt, Księgi Handlowe
 • środki trwałe i amortyzacja, wyposażenie, kilometrówka, delegacje, pojazdy
 • dodatkowo moduł Kadry i Płace, kadry, umowy, rachunki do umów cywilno-prawnych, lista płac
 • generowanie deklaracji VAT, PIT, CIT i ZUS
 • eksport danych do Płatnika
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • automatyczne generowanie e-deklaracji i wysyłanie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego
Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!