1--------------788 2--------------714 3--------------988

Stawki diet zagranicznych obowiązujące w roku 2024

Opublikowano:

Pracownicy - zleceniobiorcy, ale i sami przedsiębiorcy wyjeżdżają w zagraniczne podróże służbowe. Celem wyjazdu są przeróżne zadania służbowe. Miejscem docelowym są różne kraje z całego świata, a więc nie tylko państwa unijne.

Zanim udadzą się w podróż służbową warto, aby sprawdzili stawki diet i ryczałtów za nocleg obowiązujących w różnych państwach świata. Przedstawiono je wszystkie w tabeli zawartej w niniejszej publikacji.

 

 

Spis treści:

  1. Podróż służbowa zagraniczna
  2. Dieta podróży zagranicznej
  3. Stawki diet w podróży zagranicznej

 

 

Podróż służbowa zagraniczna

Podróż służbowa to polecenie pracodawcy wobec pracownika, zleceniobiorcy, niekiedy wspólnika w zakresie wyjazdu w celach realizacji jednego zadania służbowego lub wielu zadań służbowych. Podróż służbowa dzieli się na podróż służbową odbywaną na terenie Polski oraz podróż służbową odbywaną poza granicami RP.

Podróż służbowa zagraniczna to wyjazd w celach realizacji zadań służbowych na polecenie pracodawcy, gdzie miejscem docelowym jest jeden lub kilka państw poza terytorium RP.

 

Przepisy które regulują zasady ustalania i rozliczania podróży służbowych zarówno krajowych i zagranicznych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (zwane dalej Rozporządzeniem).

 

UWAGA!
Uwzględniając § 12 ww. Rozporządzenia czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

 

 

Należy zadać pytanie co z pozostałą częścią podróży służbowej? Jeżeli pracownik ma odbyć podróż służbową, która będzie np. rozpoczynać się w mieście siedziby firmy we Wrocławiu to co z odcinkiem Wrocław – miejscowość przekroczenia granicy (i z powrotem).

Na te istotne pytanie należy odpowiedzieć, iż do tego polskiego fragmentu zagranicznej podróży służbowej mają zastosowanie przepisy ww. Rozporządzenia dla podróży służbowej odbywanej na terytorium RP. Dodatkowo warto zaznaczyć, iż od stycznia 2023r. wprowadzono kilka zmian, które będą przedmiotem odrębnej publikacji.

 

Dieta podróży zagranicznej

Pamiętając o § 13 ww. Rozporządzenia - dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

 

UWAGA!
Dieta dotycząca zagranicznej podróży służbowej: za każdą dobę (24 godziny) podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości – stawki w poniższej tabeli,za niepełną dobę podróży zagranicznej:do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

 

 

Poza kwotą diety pracownikowi za czas zagranicznej podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów za nocleg.

Wysokość tych kosztów stwierdza się przedłożonym przez pracownika rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

 

UWAGA!
Jeżeli pracownik nie przedłożył rachunku za nocleg, to przysługuje mu ryczałt w wysokości 25% limitu wykazanego w poniższej tabeli stawek. Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach pracodawca może zgodzić się na zwrot kosztów ponad limit z poniższej tabeli stawek. Jednak wysokość tych kosztów musi być potwierdzona rachunek przedłożonym przez pracownika.

 

 

Stawki diet w podróży zagranicznej

Wysokość diet za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia. Poniżej treść tego załącznika.

 

 

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora EUR 50 200
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 50 200
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 95 270
10 Austria EUR 57 150
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 55 200
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czarnogóra EUR 40 110
23 Czechy EUR 41 120
24 Dania DKK 446 1.430
25 Demokratyczna Republika Konga USD 66 220
26 Egipt USD 55 150
27 Ekwador USD 44 110
28 Estonia EUR 45 110
29 Etiopia USD 55 300
30 Finlandia EUR 53 180
31 Francja EUR 55 200
32 Grecja EUR 50 160
33 Gruzja EUR 48 160
34 Hiszpania EUR 50 200
35 Holandia EUR 50 150
36 Indie EUR 42 210
37 Indonezja EUR 41 110
38 Irak USD 60 120
39 Iran EUR 41 95
40 Irlandia EUR 52 160
41 Islandia EUR 56 160
42 Izrael EUR 70 200
43 Japonia JPY 7.532 22.000
44 Jemen USD 48 160
45 Jordania EUR 50 130
46 Kambodża USD 45 100
47 Kanada CAD 71 190
48 Katar EUR 41 200
49 Kazachstan EUR 45 155
50 Kenia EUR 41 150
51 Kirgistan USD 41 150
52 Kolumbia USD 49 120
53 Kongo USD 66 220
54 Korea Południowa EUR 46 170
55 Korea Północna EUR 48 170
56 Kostaryka USD 50 140
57 Kuba EUR 50 140
58 Kuwejt EUR 39 200
59 Laos USD 54 100
60 Liban USD 57 150
61 Libia EUR 52 100
62 Liechtenstein CHF 88 220
63 Litwa EUR 45 150
64 Luksemburg EUR 55 200
65 Łotwa EUR 57 132
66 Macedonia Północna EUR 43 138
67 Malezja EUR 41 140
68 Malta EUR 43 180
69 Maroko EUR 41 130
70 Meksyk USD 58 154
71 Mołdawia EUR 45 94
72 Monako EUR 55 200
73 Mongolia EUR 45 154
74 Niemcy EUR 49 170
75 Nigeria EUR 46 240
76 Norwegia NOK 496 1.650
77 Nowa Zelandia USD 58 180
78 Oman EUR 40 240
79 Pakistan EUR 38 200
80 Palestyna EUR 70 200
81 Panama USD 52 140
82 Peru USD 50 150
83 Południowa Afryka USD 52 275
84 Portugalia EUR 49 150
85 Rosja EUR 48 200
86 Rumunia EUR 42 110
87 San Marino EUR 53 192
88 Senegal EUR 44 120
89 Serbia EUR 40 110
90 Singapur USD 56 230
91 Słowacja EUR 47 132
92 Słowenia EUR 45 143
93 Stany Zjednoczone Ameryki (USA),
w tym:
USD 59 200
- Nowy Jork   350
- Waszyngton   300
94 Syria USD 50 150
95 Szwajcaria CHF 88 220
96 Szwecja SEK 510 2.000
97 Tadżykistan EUR 41 140
98 Tajlandia USD 42 110
99 Tanzania USD 53 150
100 Tunezja EUR 37 100
101 Turcja USD 53 185
102 Turkmenistan EUR 47 90
103 Ukraina EUR 41 180
104 Urugwaj USD 50 80
105 Uzbekistan EUR 41 140
106 Watykan EUR 53 192
107 Wenezuela USD 60 220
108 Węgry EUR 44 143
109 Wielka Brytania GBP 45 220
110 Wietnam USD 53 160
111 Włochy EUR 53 192
112 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
113 Zimbabwe EUR 39 90
114 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 43 220
115 Państwa inne niż wymienione w lp. 1-114 EUR 41 140

 

 

 

Rozporządzenie wskazuje także, iż w przypadku podróży służbowej odbywanej do:

  • Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,
  • Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg - 250 USD,
  • Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg - 142 EUR.

 

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!