VAT – co się zmieni w 2020 roku?

Opublikowano:

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana prawem do stosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących VAT-u. Ich egzekucja może się oczywiście różnić w zależności od członka wspólnoty. Standardem jest jednak, iż VAT musi zostać zapłacony za wszystkie świadczone usługi oraz sprzedane towary, włączając w to również etapy pośrednie takie jak zakup transport, montaż itd. Znakomita większość transakcji jest obarczona VAT-em dla przedsiębiorstwa, którego siedziba mieści się na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana stawek VAT w 2020 roku

Kolejny rok przynosi dalsze zmiany w podatkach. Tym razem chodzi o VAT. Już w dniu 1 kwietnia 2020 roku wejdzie w życie aktualizacja przepisów o podatku VAT, którego przepisy zostały zawarte w ustawie z 9 sierpnia 2019 roku. Zmiana przepisów niesie za sobą zmianę systemu stawek podatku VAT bazującego na tak zwanej matrycy stawek VAT. Dotychczasowa matryca w skomplikowany sposób definiowała klasyfikacje poszczególnych towarów i usług. W Polsce ten system został zaadaptowany w tak zwanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), który został opublikowany w 2008 roku.

Adaptacja tego systemu sprawiała duże trudności ze względu na fakt, iż nomenklatura wykorzystywana powszechnie w międzynarodowych transakcjach handlowych nie zawsze odnosiła się do klasyfikacji polskiej, w związku z czym niejednokrotnie zachodziła potrzeba wykorzystywania obu standardów klasyfikacji. Dodatkowo, niekonsekwencja w klasyfikacji powodowała, że często bardzo podobne do siebie produkty podlegały innej stawce VAT. Historia potwierdza przypadki, w których nieznaczna zmiana składu produktu żywnościowego prowadziła do zwiększenia stawki VAT na ten produkt. 

Nowa matryca stawek wchodząca w życie w 2020 roku

Nowa matryca stawek wchodząca w życie w 2020 roku ma znacznie ujednolicić dotychczasowy bałagan w handlu międzynarodowym. Owa matryca ma zostać oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) oraz zaktualizowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Nomenklatura Scalona jest bardzo precyzyjnym narzędziem mającym za zadanie uprościć klasyfikacje zarówno na poziomie wewnątrzkrajowym, jak i handlu zagranicznym. Nowe narzędzie zostanie uzupełnione o Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Jest to instytucja, która na wniosek przedsiębiorcy wydaje decyzję administracyjną dotyczącą stawki opodatkowania konkretnego produktu lub usługi. Nowe rozwiązanie eliminuje ryzyko złego opodatkowania, a decyzja zostaje wydana w terminie 3 miesięcy od złożonego wniosku.

Jakie stawki VAT po zmianach?

Zmiana prawa będzie miała również wpływ na faktyczne korekty stawki VAT w przypadku konkretnych produktów oraz usług. Przykładami Stawki podwyższonej będą:

  • Lód używany w celach spożywczych oraz chłodniczych – stawka będzie podwyższona z 8% na 23% VAT.

  • Przyprawy nieprzetworzone – stawka będzie podwyższona z 5% na 8% VAT.

  • Owoce morza, takie jak mięczaki, skorupiaki, ośmiornice lub homary – stawka będzie podwyższona z 5/8% na 23% VAT.

W wyniku nowelizacji przepisów wiele produktów będzie obowiązywała obniżona stawka VAT:

  • Artykuły higieniczne takie jak pieluchy, czy tampony – stawka będzie obniżona z 8% na 5% VAT.

  • Żywność dla niemowląt – stawka będzie obniżona z 8% na 5% VAT.

  • Pieczywo i ciastka – stawka będzie obniżona do 5% VAT.

  • Cytrusy oraz owoce tropikalne – stawka będzie obniżona z 8% na 5% VAT.

Zaktualizowana matryca stawek VAT wchodzi w życie w kwietniu 2020 roku, jednak zmiany stawek niektóre produktów są w mocy prawnej już od 1 Listopada 2019 r. Przedsiębiorcy już teraz powinni przygotować się do nadchodzących zmian oraz przeanalizować wszystkie produkty pod kątem odpowiedniej klasyfikacji, by w sposób bezbolesny przejść okres transformacji stawek. 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!