Współpraca z byłym pracodawcą a ulga na start i preferencyjny ZUS

Opublikowano:

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej świeżo upieczeni przedsiębiorcy zwykle liczą na różne wynikające z tego przywileje, w tym m.in. na ulgę na start oraz preferencyjne składki ZUS. Trzeba mieć jednak świadomość, że takie prawa nie przysługują wszystkim przedsiębiorcom automatycznie z samego faktu założenia własnej działalności gospodarczej. Istnieją bowiem pewne sytuacje, w wypadku których możliwość skorzystania ze wspomnianych przywilejów jest bardzo ograniczona, a czasem wręcz wykluczona. Jedną z takich sytuacji jest założenie firmy z zamiarem współpracowania z byłym lub obecnym pracodawcą na zasadach B2B. Warto rozważyć, jak to wygląda w praktyce.

Składki ZUS opłacane na początku działalności firmy

Zasadniczo w większości przypadków można skorzystać z określonych ulg przysługujących nowym przedsiębiorcom. Do takich ulg zalicza się ulgę na start oraz składki preferencyjne ZUS. W tym pierwszym przypadku przedsiębiorca może zdecydować się na opłacanie wyłącznie składki zdrowotnej przez pół roku od momentu założenia firmy. Jeśli natomiast chodzi o składki preferencyjne, są one znacznie niższe niż tzw. duży ZUS. Za podstawę do ich naliczania przyjmuje się bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym przypadku.

Skorzystanie z tych przywilejów zależy jednak od spełnienia określonych warunków zawartych w obowiązującym ustawodawstwie. Jednym z najważniejszych jest konieczność świadczenia usług wyłącznie na rzecz innych podmiotów niż obecny bądź były pracodawca, z którym dana osoba współpracowała w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym w oparciu o umowę o pracę, wykonując czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Z tego bezpośrednio wynika wykluczenie z możliwości płacenia obniżonych składek przedsiębiorców wykonujących pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a także wspólników jednoosobowych spółek z.o.o. oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

Ustawowe wyjątki

Co do zasady, wspomniane obostrzenia dotyczą tylko sytuacji, gdy obie strony współpracy wiążę lub wiązała w niedalekiej przeszłości umowa o pracę. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby nowy przedsiębiorca zdecydował się na współpracę ze zleceniodawcą, z którym łączy go lub łączyła umowa cywilnoprawna (np. zlecenie, o dzieło). W takim przypadku bowiem przysługuje mu możliwość korzystania z określonych ulg i przywilejów na normalnych zasadach, jakie obowiązują w przypadku każdego nowego przedsiębiorcy.

Prawo do korzystania z ulgi na start i preferencyjnego ZUS mimo współpracy z pracodawcą

Zasadniczo współpraca z byłym lub obecnym pracodawcą nie zawsze pozbawia pracownika możliwości korzystania z określonych przywilejów dla przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Jeśli bowiem zakres wykonywanych przez niego zadań nie pokrywa się z jego obowiązkami służbowymi, w danym przedsiębiorstwie, w takim przypadku może skorzystać z przysługujących mu jak nowemu przedsiębiorcy uprawnień. Dotyczy to zarówno preferencyjnych wysokości składek ZUS, jak i ulgi na start.

Zakończenie współpracy z pracodawcą a przywileje

Brak możliwości opłacania niższych składek ZUS dotyczy całego okresu współpracy z byłym lub obecnym pracodawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy wykonywaniu dokładnie takich samych obowiązków, jakimi był obciążony w ramach umowy o pracę. Jeśli nawiązanie współpracy między oboma podmiotami rozpocznie się kilka miesięcy po założeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że od tego dnia przestają mu przysługiwać wszystkie wspomniane przywileje. Podobnie po zakończeniu obopólnej współpracy, może on korzystać ponownie z przysługujących mu uprawnień. Można to czynić już od dnia definitywnego zakończenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Jednak w tym przypadku dochodzi do zmniejszenia czasu przysługiwania uprawnień o liczbę miesięcy obopólnej współpracy z byłym lub obecnym pracodawcą.

Kto jeszcze nie może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom, które współpracują przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Obostrzenie to obowiązuje mimo podobnych wysokości składek ZUS płaconych przez osoby współpracujące w porównaniu do właścicieli danych firm. Ponadto nie ma możliwości korzystania z tych uprawnień przez wspólników spółek komandytowych, partnerskich i jawnych, a także przez jednoosobowych wspólników spółek z.o.o. Podobnie jest też z twórcami i artystami.

Warto pamiętać o tym, że korzystanie z ulg na start i preferencyjnych stawek jest przywilejem przedsiębiorcy, nie ciążą natomiast na nim żadne zobowiązania wynikające z tego względu. Jeśli zatem przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że bardziej opłaca mu się współpraca z byłym lub obecnym niż skorzystanie z przywilejów w opłacaniu składek ZUS nic nie stoi na przeszkodzie, aby  z nich zrezygnować i skupić się na wykonywaniu zadań dla klienta będącego byłym lub obecnym pracodawcą. Może mu to przynieść bowiem większe korzyści.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!