Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4 – najważniejsze informacje

Opublikowano:

Aktualizacja:

Pracownik, który zapadł na określoną chorobę tymczasowo uniemożliwiającą mu normalne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, może (a nawet powinien) poprosić swojego lekarza o wystawienie tzw. L4. Zwolnienie lekarskie – jak sama nazwa wskazuje – może być pisane wyłącznie przez lekarza. Dokument ten wskazuje, że dana osoba nie jest zdolna do wykonywania powierzonych jej obowiązków służbowych przez określony czas. W związku z tym zasadne jest zwolnienie jej z konieczności stawienia się do pracy przez określony czas. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich na ogół nie są skomplikowane. Mimo wszystko u wielu osób budzą one jednak pewne wątpliwości. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale także przedsiębiorców, którzy często nie do końca zdają sobie sprawę np. z wysokości przysługującego zatrudnionemu w danych okoliczności wynagrodzenia albo czasu zwolnienia. Warto zatem dowiedzieć się więcej na temat zwolnień lekarskich.

Zwolnienie L4 – kiedy przysługuje ono pracownikowi?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest osobom, które z uwagi na różnego rodzaju choroby nie są w stanie podjąć realizacji normalnych obowiązków służbowych. Niegdyś dokumenty te wystawiano wyłącznie w formie papierowej. Obecnie ze względu na postęp technologiczny wszystkie tego typu dokumenty mają formę elektroniczną.

Wydane podczas wizyty zwolnienie jest automatycznie przesyłane przez lekarza do ZUS-u oraz do pracodawcy. Dzięki temu każde wystawione e-zwolnienie trafia od razu do przełożonego, a pracownik nie może go oszukać, przychodząc do pracy pomimo choroby. Od pracownika wymaga się, aby stosował się do wszystkich zasad. Odpowiednie organy mają bowiem prawo do sprawdzenia, w jaki sposób lekarskie zalecenia są przestrzegane przez pacjentów.

Zwolnienie lekarskie – na ile dni może być wystawione?

Warto pamiętać o tym, że pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, może być w praktyce bardzo długo nieobecny w pracy. Wszystko zależy oczywiście od tego, na jaką chorobę cierpi oraz jakie jest jego ogólne samopoczucie. Zgodnie z polskim prawem pracy pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego nawet przez 6 miesięcy (czyli 182 dni). W przypadku ciąży bądź gruźlicy okres ten może się dodatkowo wydłużyć do 270 dni.

Jeśli pracownik przez 6 miesięcy nie zdąży wrócić do pełnego zdrowia, zasiłek chorobowy zostanie mu odebrany. Może on jednak ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny rok. O tym, czy dana osoba faktycznie je otrzyma, decyduje zatrudniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lekarz-orzecznik. Bierze on przy tym pod uwagę rokowania co do prawdopodobieństwa poprawy stanu zdrowia pod wpływem leczenia. Pracodawcy, tak jak i ZUS, przez cały okres przebywania danej osoby na zwolnieniu lekarskim mogą korzystać ze swoich uprawnień do kontrolowania pracownika pod kątem rzeczywistego wypełniania przez niego zaleceń lekarskich zawartych w zwolnieniu.

Jak sprawdza się zwolnienia lekarskie?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie stanowią bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców, a także dla pracowników. Pracodawcy, którzy mają założony profil w systemie PUE, mogą liczyć na to, że nie będzie żadnych opóźnień w dostarczaniu dokumentów L4 przez pracowników. Dzięki e-zwolnieniom płatnik składek ubezpieczeniowych zyskuje szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi, może on także skontrolować poprawność wykorzystywania przez pracownika danego zwolnienia.

Pracodawca nie musi ponadto sprawdzać, czy podwładny dopełnił obowiązku dostarczenia zwolnienia lekarskiego w terminie do 7 dni. W razie potrzeby może on na bieżąco sprawdzać dostarczane zwolnienia, dokonując ich eksportu w określone miejsce.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego

O tym, jak wysokie będzie wynagrodzenie za czas choroby, decydują przede wszystkim przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Pracodawcę zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w ciągu 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Na 100 procent wynagrodzenia mogą liczyć osoby, które uległy wypadkowi w drodze do i z pracy, a także poddające się badaniom dla dawców albo pobieraniu komórek, tkanek i narządów. To samo dotyczy także pacjentek chorujących w trakcie ciąży. Z kolei 80% wynagrodzenia przysługuje osobom po 50. roku życia, a także chorym i odosobnionym w związku z chorobą zakaźną.

L4 na badania lekarskie

Zwolnienie na przeprowadzenie badań lekarskich nie są tym samym, co L4. Od pracodawcy wymaga się, aby skierował on pracownika na badania lekarskie wówczas, gdy występuje konieczność przeprowadzenia badań okresowych, wstępnych lub kontrolnych. Dotyczy to w szczególności przyjmowania nowych pracowników, ich przenoszenia na inne stanowiska pracy (dotyczy to także pracowników młodocianych). Tak samo dzieje się także wówczas, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu z powodu niezdolności do pracy przez dłuższy okres niż 30 dni. Tak samo dzieje się wówczas, gdy osoba wykonywała obowiązki na stanowiskach, gdzie występują trudne, szkodliwe dla zdrowia warunki pracy.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!