Jak założyć firmę bez wychodzenia z domu?

Opublikowano:

Osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej, często zastanawiają się, jakie formalności trzeba spełnić, aby móc z powodzeniem zrealizować ten krok. Zasadniczo należy w tym celu złożyć wniosek do CEIDG z prośbą o włączenie danego podmiotu w poczet przedsiębiorstw istniejących na polskim rynku. Trzeba także spełnić wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem się do systemu ubezpieczeń w ZUS oraz do spełnienia różnorodnych formalności podatkowych zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT), oraz podatku od towarów i usług (VAT). Warto mieć jednak świadomość, że samą rejestrację firmy można z sukcesem przeprowadzić bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy dysponować łączem internetowym. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób można zarejestrować firmę drogą elektroniczną.

CEIDG – co to takiego?

Pod pojęciem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najczęściej rozumie się publiczny rejestr jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych osób fizycznych, który został stworzony w lipcu 2011 roku. W spisie można znaleźć podstawowe informacje na temat firm oraz informacje o ewentualnych zezwoleniach, koncesjach i licencji. W tym systemie składa się wnioski o założenie działalności gospodarczej. Można w nim również w razie konieczności wprowadzać różne zmiany w istniejących spisach, a także zawiesić, odwiesić lub zlikwidować działalność gospodarczą. Co więcej, za jego pośrednictwem pozyskuje się również informacje z KRS.

Co do zasady, CEIDG zawiera dane o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Udostępnia te informacje zainteresowanym podmiotom; udostępnia również informacje o dokonanych zmianach, a także o ustanowionym przez dany podmiot pełnomocniku lub prokurencie.

Zanim dany wniosek zostanie złożony, warto najpierw zastanowić się, czy konkretna działalność faktycznie wymaga rejestracji. Jeszcze nie tak dawno temu, trzeba byłoby stwierdzić, że tak. Od kwietnia 2018 roku istnieje jednak możliwość prowadzenia tzw. działalności niezarejestrowanej. Można z niej skorzystać wówczas, gdy przewidywane miesięczne dochody z tytułu prowadzenia takiej działalności są równe maksymalnie połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę według stawek obowiązujących w danym roku podatkowym.

W przypadku wyższych niż wspomniane dochodów zachodzi konieczność zarejestrowania działalności. W tym celu trzeba wypełnić wniosek CEIDG-1. Oznacza on automatyczne wnioskowanie o nadanie numeru REGON, jak również zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP do naczelnika Urzędu Skarbowego, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, a także zgłoszenie lub zmianę płatnika składek do ZUS, a także oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Informacja o dokonanej rejestracji zostaje także automatycznie przesłana do GUS.

Zdalne zakładanie firmy

Co do zasady wniosek CEIDG składa się w trzech sytuacjach. Dotyczy to wpisów o rejestrację firmy, wniosków o zmianę we wpisie uwzględniającą datę powstania wspomnianej modyfikacji oraz zawieszenia, wznowienia działalności lub likwidacji firmy. Formularz ten trzeba uzupełnić o wszystkie niezbędne dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, NIP. Trzeba te wszystkie dane dodatkowo potwierdzić w odpowiednim polu do tego przeznaczonym. Warto we wniosku zawrzeć również adres mailowy do kontaktu.

W danych dotyczących zakładanej firmy istotne jest podanie nazwy (z nazwiskiem przedsiębiorcy) oraz adresu siedziby. Trzeba również podać przewidywaną liczbę zatrudnionych osób. Należy zamieścić tam również dane kontaktowe przedsiębiorstwa, a także adres do korespondencji. Istotne jest również wypełnienie pół dotyczących ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS, a także wyboru odpowiedniej formy opodatkowania.

Ewentualne zmiany w CEIDG

Jakiekolwiek zmiany w działalności firmy wymagają potwierdzenia w CEIDG. W celu ich dokonania nie ma konieczności składania nowego wniosku. Wystarczy w dotychczasowym formularzu uwzględnić wprowadzone modyfikacje. Trzeba także podać dane osobowe wnioskodawcy, a także datę powstania zmiany i deklarację dalszego ubezpieczenia. Wniosek należy złożyć maksymalnie w ciągu 7 dni od powstania określonej zmiany.

Wniosek CEIDG – wymagany podpis

Warto pamiętać o tym, że wniosek CEIDG wymaga złożenia podpisu. Jeśli formularz jest składany osobiście, z kwestią tą nie ma żadnego problemu. Kłopot pojawia się przy wysyłaniu formularza drogą elektroniczną. W tym przypadku bowiem wymagana jest rejestracja na stronie CEIDG. W tym wypadku dokument ten potwierdza się za pomocą tzw. podpisu kwalifikowanego. Można to również uczynić za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (do weryfikacji tożsamości zakładającego niezbędna jest osobista wizyta w danym punkcie).

Wniosek CEIDG można również utworzyć za pośrednictwem banku, w którym dana osoba posiada rachunek osobisty. Po zapisaniu wniosku z numerem trzeba udać się do urzędu gminy i podpisać wniosek. Można go także wysłać tradycyjną pocztą z potwierdzonym notarialnie podpisem.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;9c067923-44f8-46b0-aca1-7735d59d56e1

https://www.bankier.pl/smart/zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-internet-jak-to-zrobic

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!