Czym jest i co wprowadza pakiet zmian e-commerce?

Opublikowano:

Na przestrzeni ostatnich lat następuje głęboka cyfryzacja gospodarki oraz społeczeństwa. W tych okolicznościach gwałtownym przemianom ulegają także zachowania konsumentów oraz ogólne zasady konkurencji rynkowej. Co rusz powstają nowe modele biznesowe. Błyskawicznie rozwija się zwłaszcza handel elektroniczny (czyli tzw. e-commerce). W praktyce oznacza to ogromne ułatwienia tak dla klientów, jak i dla przedsiębiorców. Obecnie bowiem większość towarów można nabyć w Internecie po bardzo atrakcyjnej cenie, praktycznie bez wychodzenia z domu. W ślad za postępem technologicznym podążają także rozmaite zmiany w systemie podatkowym, które mają  na celu dostosowanie się do nowej sytuacji na rynku transakcji kupna-sprzedaży. Warto dowiedzieć się, co to jest pakiet e-commerce oraz z jakimi zmianami się on wiąże.

Handel elektroniczny a podatek VAT – główne wyzwania

Ogółem rzecz biorąc, handel elektroniczny nie sprzyja efektywności ściągania VAT z podmiotów zobowiązanych do jego zapłacenia. Z jego efektywnym pobieraniem problem mają urzędy skarbowe. Jednak także dość duże wyzwania w kwestii jego opłacania ciążą na przedsiębiorcach.

Firmy z Unii Europejskiej są w znacznie mniej uprzywilejowanej pod tym względem niż przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność poza obszarem wspólnoty. Dlatego też jakiś czas temu Komisja Europejska podjęła starania o zmodernizowanie oraz dostosowanie systemu VAT do obecnie masowo przeprowadzanego handlu e-commerce. Dążono przy tym zwłaszcza do uproszczenia handlu transgranicznego oraz stworzenia możliwości bardziej efektywnego pobierania przez państwo członkowskie należności podatkowych w zakresie podatku VAT. Przyjęto także strategię jednolitego rynku cyfrowego. Dotyczy ona głównie kwestii VAT w handlu elektronicznym.

Pakiet e-commerce – z jakimi zmianami się wiąże?

W trakcie wdrażania pakietu e-commerce postawiono sobie za cel przede wszystkim dążenie do zwolnienia z opodatkowania VAT od importu niewielkich przesyłek, których łączna wartość oscyluje na poziomie do 22 euro. Rozszerzono także zakres transakcji, w których biorą udział przedsiębiorstwa oraz klienci prywatni. W tym przypadku wszelkie kwestie związane z opłacaniem podatku VAT można efektywnie rozliczyć przy pomocy procedury One Stop Stop (pojedynczego punktu kontaktowego). Dzięki temu można skutecznie rozliczyć transakcje realizowane na rzecz klientów indywidualnych z różnych krajów Wspólnoty, wykorzystując do tego deklarację VAT składaną jedynie w jednym miejscu, zwanym państwem członkowskim identyfikacji.

Obarczono także obowiązkiem poboru oraz opłacenia VAT podatników, którzy w swoje działalności używają różnych interfejsów elektronicznych (np. portali internetowych). Dzięki temu mogą oni trafić do szerokiego grona potencjalnych konsumentów zainteresowanych zakupem określonych towarów. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży importowanych produktów spoza UE, których wartość jest mniejsza niż 150 euro, jak również dostaw towarów na rzecz konsumentów.

E-commerce na polskim rynku

Pakiet e-commerce dotyczy głównie handlu, w której stroną kupującą jest klient prywatny. Przewidziane w pakiecie VAT rozwiązania w swej zasadniczej istocie dążą głównie do uszczelnienia systemu pobierania podatku VAT w transgranicznym handlu pomiędzy przedsiębiorcami a klientami prywatnymi w taki sposób, aby firmy spoza Unii Europejskiej także były obarczone wspomnianym podatkiem. Istotną kwestią jest także wyrównanie szans konkurencyjnych w obszarze handlu elektronicznego przedsiębiorców działających na terenie Unii Europejskiej w zestawieniu z przedsiębiorcami spoza wspólnoty.

Na bazie pakietu e-commerce i wprowadzonych przez niego modyfikacji świadczone drogą elektroniczną usługi i sprzedawane towary opodatkowane są w kraju ich ostatecznej konsumpcji. Dzięki temu doszło do uproszczenia kwestii wykonywania rozliczeń VAT od sprzedaży towarów i usług ma rzecz klientów pochodzących z innych państw członkowskich UE poprzez zwolnienie ich z obowiązku spełniania różnych formalności ukierunkowanych na wypełnienie określonych obowiązków podatkowych.

Wprowadzenie pakietu e-commerce – czy to rzeczywiście działa?

Wprowadzenie pakietu e-commerce sprawiło, że obecnie przedsiębiorcy muszą się liczyć z koniecznością podejmowania nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem na europejskich rynkach.

W szczególności zmiany te dotyczą podmiotów pośredniczących w sprzedaży online towarów importowanych pochodzących z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. To przede wszystkim na platformy handlowe, a także sklepy internetowe i portale aukcyjne zostały nałożone określone zobowiązania. Polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary klientom z innych państw członkowskich mogą spodziewać się, że wprowadzony pakiet e-commerce przyniesie im wiele korzyści. Według nowych procedur bowiem do rozliczenia podatku VAT nie będą musieli rejestrować swojej działalności w każdym kraju, do którego wysyłają swoje towary. Opodatkowanie VAT będzie można bowiem rozliczyć w kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy. To sprzyja znacznemu zmniejszeniu ich obciążeń finansowych oraz administracyjnych.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!