Kody błędów przy wysyłaniu deklaracji JPK_V7

Opublikowano:

W tabeli poniżej wyszczególnienie kodów zawartych w odpowiedzi:

 

Kod Komunikat Opis
99 Nieprawidłowe kodowanie znaków w pliku xml Podany dokument nie jest zakodowany w formacie UTF-8
100 Niepoprawny XML Podany dokument nie jest dokumentem XML
101 Nieprawidłowa deklaracja kodowania znaków w pliku xml Podany dokument zawiera nieprawidłową deklarację
kodowania znaków (inną niż version="1.0" encoding="utf-8"?>)
110 Niepodpisany dokument Podany dokument jest niepodpisany zgodnie ze specyfikacją
111 Podpis jest złożony w innym formacie niż XAdES-BES  
112 Niepoprawnie złożony podpis. Niemożliwa weryfikacja W trakcie weryfikacji podpisu wystąpił nieoczekiwany błąd
113 Podpis złożony w nieobsługiwanym formacie zewnętrznym (detached) Obsługiwane formaty podpisu to enveloped i enveloping
114 Problem z odczytaniem podpisanego obiektu  
120 Podpis negatywnie zweryfikowany Nie udało się poprawnie zweryfikować podpisu.
130 Referencje w podpisie zostały negatywnie zweryfikowane. Dane prawdopodobnie
zostały zmodyfikowane
 
135 Dokument z podpisem niekwalifikowanym Na środowisku produkcyjnym sprawdzana jest autentyczność podpisu kwalifikowanego.
136 Dokument zawiera podpis kwalifikowany i dane autoryzujące Dokument może być uwierzytelniony tylko jedną z technik
140 Przesłany plik jest niezgody ze schematem XSD Nie udało się zweryfikować dokumentu zgodnie ze schematem InitUpload.xsd
150 Nieobsługiwany kod formularza: „konkretny systemCode” Kod formularza jest nieobsługiwany
155 Przesłany plik jest niepoprawny.
Zadeklarowano co najmniej dwa pliki cząstkowe o takim samym skrócie.
Błąd dotyczy zadeklarowania w pliku initupload co najmniej dwóch
plików cząstkowych o takim samym skrócie.
160 Wartość „konkretny HashValue” nie jest zakodowana w Base64 Skrót plików zadeklarowanych do przesłania musi być zakodowany
w Base64.
170 Przesłano duplikat przetworzonego dokumentu. Numer referencyjny oryginału:
XXXXXXXX
Duplikaty są sprawdzane na podstawie wartości skrótu SHA-256
zadeklarowanego dokumentu JPK

 

W kolejnej tabeli natomiast wyszczególniona lista statusów zwracanych podczas wysyłki JPK:

Kod status Opis
100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP
411 Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony identyczny dokument
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.
417 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Błąd odszyfrowania danych autoryzujących
418 Weryfikacja negatywna - dane autoryzujące niezgodne ze schematem XSD
419 Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących
420 Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu
422 Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną
423 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
424 Weryfikacja negatywna – dokument nie może być podpisany z użyciem danych autoryzujących
425 Weryfikacja negatywna - niespójne dane
426 Nieprawidłowe kodowanie znaków w danych autoryzujących
427 Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
428 Błąd walidacji reguł biznesowych
430 Dokument z nieprawidłowym podpisem

 

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!