1--------------444 2--------------370 3--------------744

Jak wykazać fakturę VAT marża zakupu w pliku JPK

Opublikowano:

Dokonując zakupu usług, towarów, środków trwałych podatnicy otrzymuję różnego rodzaju dokumenty potwierdzające ten zakup. Jednym z takich dokumentów jest faktura VAT-MARŻA. Tu pojawia się wątpliwość jak należy tego typu fakturę ująć w ewidencji VAT – JPK_V7? Co z kosztami uzyskania przychodu?

 

 

Spis treści:

 1. Faktura VAT-Marża i procedura VAT-MARŻA
 2. Kiedy można stosować procedurę VAT-MARŻA
 3. Nabywca otrzymał fakturę VAT-MARŻA
 4. Otrzymana faktura VAT-MARŻA w kosztach uzyskania przychodu

 

 

Faktura VAT-Marża i procedura VAT-MARŻA

Faktura VAT-Marża to standardowa faktura sprzedaży ale obejmująca dodatkowe elementy związane z zastosowaniem procedury VAT-MARŻA do sprzedawanego towaru. Faktura VAT-MARŻA zawiera dodatkowo podstawę prawną zastosowania procedury VAT-MARŻA. Ponadto faktura VAT-MARZA nie zawiera kwoty podatku VAT tylko kwotę brutto sprzedawanych towarów.

Procedura VAT-MARŻA umożliwia zastosowanie dla sprzedawanej rzeczy opodatkowania podatkiem VAT tylko różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. Nie jest więc opodatkowana podatkiem VAT cała ustalona przez sprzedawcę cena sprzedaży danego towaru. Różnica ta to podstawa opodatkowania podatkiem VAT. Różnica ta stanowi MARŻĘ-BRUTTO.

 

 

UWAGA!

OPODATKOWANIE VAT-MARŻA:

MARŻA BRUTTO = CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU

MARŻA BRUTTO / 1,23 (stawka VAT np. 23%) = MARŻA NETTO

 

 

Niejednokrotnie zdarza się, iż różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu jest ujemna albo równa zero. W takich sytuacjach podatek VAT należny od takiej sprzedaży nie wystąpi.

Procedura VAT-MARŻA dotyczy sprzedaży tylko niektórych rzeczy tzn.:

 1. dzieła sztuki,
 2. przedmioty kolekcjonerskie,
 3. antyki,
 4. towary używane.

Mali przedsiębiorcy najczęściej stosują VAT-MARŻĘ przy sprzedaży towarów używanych. W art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) - towary używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, antyki czy przedmioty kolekcjonerskie oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

 

Kiedy można stosować procedurę VAT-MARŻA

Sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich za pomocą procedury VAT-MARŻA może się odbyć, jeżeli ich zakup nastąpił od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT (sprzedawca nie miał obowiązku opodatkować podatkiem VAT prowadzonej sprzedaży),
 2. podatników – sprzedawców zwolnionych podmiotowo z VAT, czyli ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 200.000 zł,
 3. podatników – sprzedawców, którzy prowadzą sprzedaż przedmiotowo zwolnioną z VAT, czyli z uwagi na rodzaj sprzedaży, która jest zwolniona z VAT,
 4. podatników – sprzedawców, którzy sprzedali za pomocą VAT-MARŻY,
 5. podatników – sprzedawców unijnych, jeżeli sprzedaż ta była zwolniona z VAT (podatku od wartości dodanej),
 6. podatników – sprzedawców unijnych, jeżeli sprzedaż ta była opodatkowana procedurą odpowiadającą VAT-MARŻY.

Procedura VAT-MARŻA znajdzie także zastosowanie do dostawy:

 • dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika dokonującego ich dostawy,
 • dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców,
 • dzieł sztuki nabytych od podatnika VAT, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.

 

Nabywca otrzymał fakturę VAT-MARŻA

Jeżeli przedsiębiorca zakupił towar używany, dzieło sztuki, antyk lub przedmiot kolekcjonerski i otrzymał fakturę VAT-MARZA to nie powinien ujmować ją w ewidencji JPK. Faktura VAT-MARŻA nie jest objęta wymogiem ujęcia jej w ewidencji JPK_V7, czyli w ewidencji VAT zakupu oraz w deklaracji VAT (części deklaracyjnej). Faktura VAT-MARŻA zawiera jedynie kwotę brutto za zakupione towary. Nie zawiera podatku VAT należnego (który u sprzedawcy podlega odrębnemu ustaleniu w momencie dokonania sprzedaży). Nabywca nie może odliczyć więc podatku VAT naliczonego.

 

 

UWAGA!

Czynny podatnik VAT nie ujmuje w ewidencji i deklaracji JPK_V7 faktury VAT-MARŻA w ogóle.

Dopiero gdy sprzeda to co kupił na podstawie faktury VAT-MARŻY to będzie miał obowiązek ująć:

 1. fakturę VAT-MARŻA dotyczącą zakupu oraz
 2. wystawioną przez siebie fakturę sprzedaży VAT-MARŻA za daną rzecz.

 

 

Otrzymana faktura VAT-MARŻA w kosztach uzyskania przychodu

Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę VAT-MARŻA ma prawo ująć ją w kosztach uzyskania przychodu w pełnej wartości, jeżeli oczywiście zakup ten stanowi koszt firmowy.

 

Przykład 1

Czynny podatnik VAT prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług tworzenia stron internetowych.

Kupił telefon używany i otrzymał fakturę VAT-MARŻA wystawioną dnia 03.10.2023r. na kwotę 1.400 zł brutto.

Podatnik planuje sprzedaż ten telefon za 2, 3 lata.

W miesiącu 10/2023r. (albo do końca roku 2023) podatnik ma prawo ująć fakturę VAT-MARŻA za zakup telefonu w kwocie 1.400 zł jako pozostałe wydatki.

Podatnik nie ujmuje w ogóle faktury VAT-MARŻA za zakup telefony w ewidencji i deklaracji JPK_V7.

Dopiero w miesiącu, w którym będzie sprzedawał ten telefon czyli za 2, 3 lata ujmie fakturę zakupu VAT-MARŻA jak i wystawioną przez siebie fakturę sprzedaży.

Przypominając jeszcze czym są koszty uzyskania przychodu należy podkreślić, iż są to wszelkie wydatki, które zostały:

 1. poniesione w celu osiągnięcia, utrzymania przychodów lub zabezpieczenia przyszłych przychodów,
 2. poniesione na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie zostały wydatkowane na cele prywatne),
 3. prawidłowo udokumentowane (fakturą, umową),
 4. nie występują w katalogu kosztów ustawowo wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (nawet jeżeli zostały poniesione na cele działalności).

Zatem jeżeli chodzi o ujęcie w kosztach uzyskania przychodów zakupu udokumentowanego fakturą VAT-MARŻA to podatnik ma prawo ją ująć w wydatkach firmowych.

Zastosowanie tu znajdą ww. ogólne warunki ujęcia wydatku w kosztach firmowych. Oczywiście nabywca będzie jeszcze musiał zidentyfikować czy dany zakup będzie tzw. pozostałym kosztem czy towarem czy może środkiem trwałym.

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!