Zmiany w podatkach w 2021 roku

Opublikowano:

Koniec roku to przede wszystkim czas wszelkiego rodzaju podsumowań i analiz. Jest to także zazwyczaj czas kiedy musimy przygotować się na zmiany przepisów podatkowych. A tych w nowym roku nie będzie brakowało. W związku z tym, że zmian będzie dosyć sporo, w niniejszym artykule przedstawimy jedynie najważniejsze z nich.

Ryczałt

Od nowego roku będą miały miejsce dwie bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przede wszystkim wzrasta limit przychodów uprawniający do rozliczania się w tej formie. Od stycznia 2021 roku będzie to już przychód  do 2 milionów euro. Dla przypomnienia obecnie limit ten wynosi 250 tysięcy euro. Rozszerzona zostanie definicja wolnego zawodu, do której będą zaliczani także psycholog, fizjoterapeuta, adwokat, notariusz, radca prawny, architekt, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, biegły rewident, księgowy, agent ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny.

Zmienią się także stawki podatku. Ku zadowoleniu podatników korzystających z tej formy rozliczeń niektóre stawki ryczałtu zostaną obniżone. Osoby wykonujące wolne zawody będą stosowały stawkę 17%, a nie 20% jak dotychczas. Obecna stawka 17% zostanie obniżona do 15%. Stawką tą będą mogły być rozliczane m.in. usługi reklamowe, kulturalne i rozrywkowe.

Od nowego roku przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości także będą mogli wybrać opodatkowanie tej działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

CIT

Od nowego roku spółka komandytowa i spółka jawna staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dotychczas tylko wspólnicy tych spółek rozliczali podatek CIT lub PIT od dochodów uzyskanych w spółce. Od nowego roku opodatkowanie będzie podwójne, tzn. że dochody spółki będą opodatkowane podatkiem CIT jak również wspólnicy będą płacili podatek.

Jednak nie wszystkie spółki jawne będą podatnikami CIT a jedynie te, których co najmniej jednym wspólnikiem jest inny podmiot niż osoba fizyczna.

  • Wprowadzono tzw. CIT estoński, inaczej nazywany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Oznacza to brak płacenia podatku dochodowego tak długo, jak długo zysk pozostaje w firmie. Mówiąc prościej, podatek będzie należało zapłacić dopiero w sytuacji wypłaty dywidendy wspólnikom.
  • Większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki CIT 9% Zwiększenie limitu przychodów dla małych podatników z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 

VAT

Pakiet Slim VAT, czyli uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. Zmiany dotyczą m.in.:

  • możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży,
  • wydłużenia terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
  • unormowanie prawne kwestii dotyczących ujmowania korekt, nie będzie już potrzeby uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od nabywcy przed upływem terminu do rozliczenia VAT-u. W przypadku korekt in minus będzie można ująć korektę w okresie, w którym zostanie wystawiony dokument korygujący pod warunkiem posiadania dokumentacji, z której będzie wynikało, że uzgodnił on  z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów, lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, czyli korekt in plus, korekta będzie dokonywana w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna powodująca zwiększenie podstawy opodatkowania.
  • możliwość wyboru do VAT sposobu przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. W przypadku niektórych usług np. usług budowlanych pomiędzy przedsiębiorcami będzie można ustalić jeden wspólny kurs waluty dla rozliczenia VAT oraz dla rozliczenia PIT/CIT.   

 

PIT

Zmiany w stosowaniu tzw. ulgi abolicyjnej. Zmiany będą dotyczyły rozliczeń podatkowych dochodów uzyskanych za granicą, do których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Dotyczy to takich krajów jak np. Holandia, Finlandia, Norwegia (od 01.01.2021 r.), Słowacja, Rosja czy Irlandia. Ograniczenie ulgi będzie tylko do kwoty 1360 złotych, co oznacza, że od podatku, który trzeba będzie zapłacić w Polsce, będzie można odliczyć tylko 1360 złotych.

 

Podatek cukrowy podatek od i tzw. małpek

Podatek cukrowy będzie nową opłatą dotyczącą sprzedaży napojów słodzonych. Zapłacą go sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, prowadzący sprzedaż detaliczną producenci i importerzy. Opłata ta będzie się składała z dwóch części: stałej i zmiennej. Natomiast za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny (tzw. energetyki) będzie dodatkowa opłata. Opłata cukrowa nie będzie mogła przekroczyć 1,20 zł na litr napoju.

Nowa opłata od tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych o pojemności mniejszej niż 300 ml, będzie obowiązywała przedsiębiorców, którzy prowadzą hurtowy obrót alkoholem na podstawie posiadanego zezwolenia.

 

Kasy on-line

Kolejnym obowiązkiem, niezwiązanym bezpośrednio z obowiązkiem podatkowym, będzie konieczność stosowania kas on-line przez niektórych przedsiębiorców. Od stycznia 2021 roku obowiązek ten obejmie branże: gastronomiczną, paliwową oraz usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem. Od lipca 2021 roku obowiązek ten zostanie rozszerzony o kolejne branże m.in. kosmetyczną, budowlaną, usług prawniczych.

 

Autor: Teresa Warska

Źródła:

- www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/podatki-w-2021-roku-najwazniejsze-zmiany

- www.ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5158400,Pakiet-Slim-VAT-od-1-stycznia-2021-r.html

- https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!