Ulga na złe długi – jak wykazać w nowym JPK_VAT

Opublikowano:

Jakiś czas temu została wprowadzona nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. To doprowadziło również do zmiany sposobu korzystania z procedur przeznaczonych dla tzw. nieściągalnych wierzytelności. Modyfikacja ta dotyczy zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Obecnie podatnicy przy rozliczaniu tych kwestii nie stosują już załącznika VAT-ZD. Jednak to wcale nie znaczy, że fiskus nie żąda żadnych informacji na temat ewentualnych rozliczeń ulgi na złe długi czy też dokonanych w tym zakresie korekt. Istotne jest zatem, aby zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy mieli świadomość, w jaki sposób obecnie rozlicza się te kwestie w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

 

Jednolity Plik Kontrolny a ulga na złe długi

Ulgę na złe długi w podatku od towarów i usług (VAT) wykazuje się w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_V7. Podmioty, które stosują wspomnianą ulgę, muszą oznaczyć w JPK pole „Korekta Podstawy Opodatkowania”. Trzeba też zaznaczyć odpowiednie pozycje dedykowane danym kwotom podstaw oraz stawkom podatku, gdzie są podawane korygowane kwoty. W przypadku nierzetelnych dłużników, którzy skorzystali z odliczenia VAT, nie opłacając należności sprzedawcy bądź wykonawcy usługi muszą dokonać odliczenia w inny sposób.

 

Prawa wierzycieli

Wierzyciel skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny od z tytułu niespłaconych przez dłużnika wierzytelności w ciągu 90 dni od upływu terminu jej spłaty widniejącego w umowie lub na fakturze. Korekty dokonuje się w rozliczeniach za okres, kiedy nieściągalność wierzytelności jest już bardzo prawdopodobna. Wierzyciel może w ten sposób obniżyć należny podatek, stosując tzw. korektę minus. Korektę taką wprowadza się na bieżąco, nie można tego natomiast uczynić wstecznie (czyli w okresie, w którym faktura została rzeczywiście wprowadzona do JPK V_7).

Jeśli po rozliczeniu danego okresu dług został spłacony, wierzyciel musi zwiększyć stawkę opodatkowania i kwotę podatku za okres, w którym doszło do spełnienia tego zobowiązania. Co istotne, wierzyciel nie może pominąć tego zobowiązania. W takim przypadku trzeba dokonać wpisu do JPK V-7 odpowiednich kwot zwiększających podatek w bieżącym okresie rozliczeniowym.

 

Korekta podatku (VAT na minus) z wykorzystaniem ulgi na złe długi

Wierzyciel, który nie dostał zapłaty, zapisuje korekty w polach sprzedaży, a nie w polach nabyć. Trzeba to zrobić zarówno w części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej. Kwotę ulgi wpisuje się ze znakiem minus w polu oznaczającym sprzedaż. Trzeba też wprowadzić kwotę podatku ze znakiem minus w daną stawkę. Ewidencji podatku należnego i kwoty opodatkowania trzeba dokonywać pojedynczo. Wiersze wypełnia się analogicznie do sytuacji, gdy wpisuje się fakturę sprzedażową. Korekty podstawy i podatku wprowadza się zatem ze znakiem minus.

Odpowiednie korekty trzeba też uwzględnić w polach zbiorczych oraz wskazujących. Te pierwsze są podzielone na określone stawki. To oznacza, że korekty trzeba wskazać w odpowiednich miejscach, biorąc pod uwagę te stawki, których one rzeczywiście dotyczą.

W polach wskazujących korekty są natomiast pola oznaczone jako zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania i zbiorcza wysokość korekty kwoty podatku. W obu tych polach trzeba wskazać ujemne wartości, nie można natomiast wskazać dodatniej korekty, gdyż będzie to oznaczało nieprawidłowo wypełniony plik JPK_V7. Pola te mogą przyjmować wyłącznie wartości ujemne lub zero.

 

Dodatnia korekta podatku VAT na złe długi

W tym przypadku trzeba postępować analogicznie, jak w przypadku korekt in minus. Wymagane jest podanie wszystkich pojedynczych elementów faktur dokumentujących sprzedaż lub świadczenie danej usługi. Kwoty wpisuje się w pliki ze znakiem dodatnim. Trzeba przy tym podać podstawy opodatkowania i stawki podatku zwiększające wartość z części ewidencyjnej i deklaracyjnej danego pliku.

Skorygowane kwoty wprowadza się po stronie sprzedaży, oznaczając je znakiem plus. W pola części deklaracyjnej wpisuje się kwoty sprzedaży z określonymi stawkami podatkowymi. Korekty trzeba dokonywać na bieżąco, nie wolno tego zrobić we wcześniejszych rozliczeniach. W dokumencie oznacza się ją jako „wypełnienie pliku”, a nie „korektę pliku JPK_VAT”.

 

Podwyższenie wartości VAT w pliku JPK_V7

Nierzetelny dłużnik, który nie uregulował należności w terminie 90 dni od nabycia towaru lub wyświadczenia na jego rzecz usługi ma obowiązek zrobić korektę odliczonej kwoty sprzedaży. Trzeba to zrobić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od upływu terminu płatności określonego w danej umowie lub fakturze. Od dłużnika nie wymaga się wypełniania w Jednolitym Pliku Kontrolnym” pola zatytułowanego „Korekta Podstawy Opodatkowania”. Musi on jednak dokonać niezbędnych korekt w kwocie zapłaconego podatku VAT. Trzeba przy tym wypełnić odpowiednio pola oznaczone jako K_46 (po upływie 90 dni od upływu terminu zapłaty) oraz K_47 (po dokonaniu zapłaty na rzecz wierzyciela). Dłużnik nie musi też wypełniać pól dedykowanych standardowym odliczeniom podatku, wystarczy, że wpisze kwoty korekt w odpowiednich miejscach w części ewidencyjnej.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!