SLIM VAT-2 od 2022 roku – najważniejsze informacje

Opublikowano:

Polscy przedsiębiorcy oczekują od Ministerstwa Finansów wprowadzenia różnych uproszczeń w opłacaniu zobowiązań podatkowych. Odpowiedzią na zgłaszane w tym względzie potrzeby ma być wprowadzony niedawno pakiet SLIM VAT, z którego mogą korzystać przede wszystkim osoby prowadzące małe i średnie podmioty gospodarcze. Związane z nimi uproszczenia mają na celu udogodnienie prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Warto zatem zapoznać się z charakterem wprowadzonych modyfikacji, aby dowiedzieć się, z jakich przywilejów można obecnie korzystać oraz co to oznacza dla prowadzonego biznesu.

Czym jest SLIM VAT i SLIM VAT-2?

SLIM VAT to angielski akronim, złożony ze słów „simple”, „local” oraz „modern”. SLIM VAT postrzega się jako prosty, nowoczesny podatek, który wyróżnia się elastycznością oraz doskonałym dopasowaniem do lokalnych potrzeb. (słowo „Slim” można też tłumaczyć dosłownie jako szczupły, chudy”). Pakiet został wprowadzony w odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na maksymalne uproszczenia w obowiązującym systemie podatkowym. Ogólnie rzecz ujmując, wprowadzony pakiet zmian dotyczy uproszczeń w fakturowaniu, kursach walut oraz eksporcie (czyli dziedzinach, które z różnych względów najbardziej interesują przedsiębiorców działających w branży MSP).

Cel wprowadzonych modyfikacji

Dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorcy nie muszą już poświęcać znacznej części czasu na wypełnianie różnych formalności związanych z realizacja zobowiązań podatkowych. Co więcej, za sprawą wprowadzonych modyfikacji doszło do modernizacji oraz uproszczenia regulacji prawnych odnoszących się do rozliczeń VAT.

Zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń w fakturowaniu oraz w eksporcie towarów. Przyjęto także wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym. SLIM VAT wszedł w życie od stycznia 2021 roku. Zawarto w nim rozwiązania upraszczające rozliczenia. Doprecyzowano również różne przepisy podatkowe oraz uzupełniono pewne luki prawne w podatku od towarów i usług. Wszystko po to, aby ułatwić samodzielne prowadzenie firmy.

SLIM VAT 2 – podstawowe założenia

Modyfikacje wprowadzone w ramach SLIM-VAT okazały się pierwszym istotnym krokiem na drodze do upraszczania przepisów w systemie podatkowym. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów w 2022 roku mają wejść w życie kolejne, zmodyfikowane regulacje prawne, dzięki którym prowadzenie małego i średniego biznesu będzie jeszcze prostsze. Celem nowego pakietu jest poprawienie płynności finansowej firm oraz uproszczenie dalszych procedur, które musi przechodzić każdy przedsiębiorca w relacji z urzędem skarbowym. Dzięki tym modyfikacjom właściciele małych i średnich firm mogą liczyć na dalsze uproszczenia oraz oszczędność czasu przy rozliczaniu zobowiązań podatkowych.

Pakiet SLIM VAT 2 podzielono na 5 bloków, w którym zawarto 15 uproszczeń dotyczących fakturowania oraz sporządzania deklaracji podatkowych. Wśród najważniejszych wymienia się dłuższy czas na ulgę na złe długi oraz możliwość zadeklarowania chęci odliczania 100 procent podatku od wydatków ponoszonych na samochód. Na tym jednak nie kończą się uproszczenia. Warto zatem zapoznać się z dokładnymi zapisami zawartymi w SLIM VAT 2.

Blok pierwszy – proste fakturowanie

Odnosi się on do łatwiejszego fakturowania. Zalicza się tutaj przede wszystkim łatwiejsze sporządzanie korekt faktur oraz możliwość zrezygnowania z wystawienia duplikatu jeśli uległa ona zniszczeniu lub zagubieniu. Zostaną uproszczone także zasady wystawiania faktur zbiorczych oraz wydłużono czas na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 do 60 dni. Od wprowadzenia SLIM VAT 2 w życie nie będą także obowiązywały żadne limity kilometrowe przy uznawaniu biletów za faktury.

Blok drugi – przyjazne odliczanie VAT

W drugim bloku przewidziano uproszczenia w zakresie wykonywania prawa do odliczenia VAT. Jeśli termin ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco” uległ zmianie, w takiej sytuacji można skorygować deklarację za okres podatkowy, w którym powstało prawo do obniżenia podatku lub za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Wydłużono też termin złożenia VAT-26 do urzędu skarbowego w sytuacji, gdy samochód osobowy jest używany do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Blok trzeci – uproszczenia w obrocie międzynarodowym

Blok dotyczy uregulowania sposobu dokonywania korekt in minus w przypadku importu usług oraz uproszczenia zasad odnoszących się do odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług. Jeśli korekta za import usług została błędnie sporządzona, podatnik będzie miał szansę dokonać korekty bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Blok czwarty – rozliczenia VATR w obrocie nieruchomościami

Zmieniono sposób zgłaszania zakupu nieruchomości do organów fiskalnych. Strony mogą złożyć w akcie notarialnym oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.

Blok piąty – podzielona płatność

Dzięki zmianom podatnik będzie mógł przesyłać środki zgromadzone na rachunkach VAT pomiędzy różnymi kontami. Zmodyfikowano również ulgą na złe długi.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!