Sprzedaż usług poza terytorium kraju (stawka np. UE)

Opublikowano:

Aby wystawić fakturę w walucie należy wejść w zakładkę „Sprzedaż i Zakup” →  „Sprzedaż” → „Dodaj fakturę”. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest zmiana „Rodzaju dokumentu” > wybieramy „Faktura w walucie”. Następnie uzupełniamy pozostałe pola, wybieramy walutę, a także kurs waluty z danego dnia (przy kursie waluty wystarczy kliknąć na pieniążki) po prawej stronie pojawi się tabelka, w której będzie możliwość wybrania waluty.


W przypadku sprzedaży usług poza terytorium kraju (ale do kraju UE) wybieramy stawkę VAT „np.UE”, oraz wskazujemy, że jest to „odwrotne obciążenie”, w naszym przykładzie mamy do czynienia ze sprzedażą usług dla odbiorcy z Francji.

 

 

 

 

Faktura zostanie zaksięgowana automatycznie jeśli ustawiona jest w konfiguracji opcja automatycznego księgowania (zakładka „Księgowość” →  „Konfiguracja” →  „Dane i ustawienia księgi handlowej”). Jeżeli nie mamy tych ustawień zaznaczonych w systemie Systim, należy po dodaniu faktury do zakładki „Sprzedaż” przy wystawionej fakturze kliknąć na „opcje” z listy wybierając „zaksięguj dokument”, w kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni do księgowości, gdzie należy zapisać księgowanie.

 

 

 

 


Po zaksięgowaniu faktury „Sprzedaż usług poza terytorium kraju” należy wykazać tę transakcję w deklaracji VAT UE. W tym celu przechodzimy do modułu „Księgowość” →  „Deklaracje” →  „VAT UE za miesiąc” →  „Pobierz”. Program uzupełni wszystkie wymagane dane, pozostaje jedynie zapisanie deklaracji przyciskiem „utwórz”.

 

 

 

 

Deklaracje podsumowujące VAT-UE powinni składać przedsiębiorcy dokonujący transakcji unijnych. Przedsiębiorca taką informację może złożyć do 25 dnia miesiąca. Tym samym deklarację VAT-UE składa się za miesiąc lub kwartał tylko wówczas, gdy przedsiębiorca  dokonuje transakcji nabycia lub sprzedaży towarów oraz sprzedaży usług z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej.

 


W przypadku wystawienie faktury dla kontrahenta spoza Unii Europejskie wybieramy stawkę VAT
„np.”. Taka transakcja nie podlega ewidencji w deklaracji VAT-UE.

 

 

 

Autor: Beata Tęgowska

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!