Nowelizacja prawa konsumenckiego — dodatkowe przywileje dla części przedsiębiorców

Opublikowano:

Od czerwca 2021 roku obowiązywać będzie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1495), która wprowadzi m.in. przysługującą do tej pory jedynie konsumentom, możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, również dla części przedsiębiorców. Przepisy będą dotyczyły jednak jedynie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zakres nowych przepisów

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą uprzywilejowane względem reszty przedsiębiorców w trzech następujących zakresach:

Prawo do odstąpienia od umowy — zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

 

Rękojmia za wady — przedsiębiorca, tak jak konsument ma prawo skorzystać z reklamacji towaru na podstawie rękojmi z powodu wady fizycznej (art. 5561 Kodeksu cywilnego), czyli niezgodności produktu z umową, lub wady prawnej (art. 5563 Kodeksu cywilnego). Do wad fizycznych zalicza się sytuację gdy:

  • produkt nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
  • produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć,
  • produkt nie nadaje się do celu, o którym zapewniał sprzedawca,
  • produkt został wydany klientowi w stanie niezupełnym, zdekompletowanym.

Do wad prawnych zalicza się sytuację gdy:

  • rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej,
  • rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej,
  • rzecz dotknięta jest ograniczeniem w korzystaniu lub rozporządzaniu, wynikającym z decyzji lub z orzeczenia właściwego organu.

Najistotniejszą zmianą w zakresie rękojmi w nowych przepisach jest regulacja terminu realizacji reklamacji, która do tej pory nie była jasno określona ustawowo. Po wejściu w życie nowych przepisów termin ten będzie wynosił 14 dni kalendarzowych (od dnia złożenia reklamacji) — czyli tyle, ile przysługuje konsumentowi. Drugą znaczącą zmianą dotyczącą kwestii korzystania z rękojmi przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, również przysługującą do tej pory jedynie konsumentowi, jest możliwość skorzystania z prawa domniemania wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeżeli została stwierdzona w ciągu roku.

 

Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych — klienci indywidualni chronieni są w sposób szczególny przed zawieraniem w umowach sprzedaży niedozwolonych zapisów. Z powodu braku takiej ochrony w stosunku do przedsiębiorców, często dochodzi do elastycznego podejścia do konstruowania umów. Nowe przepisy, zawierające w nowelizacji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będą chroniły tę grupę przedsiębiorców w ten sam sposób, w jaki chronią konsumenta.

 

Szczegółowe zapisy i warunki

Najważniejszym warunkiem objęcia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wyżej wymienionymi zakresami ochrony jest charakter zawartej umowy — umowa zawarta ze sprzedawcą nie może mieć charakteru zawodowego, czyli bezpośrednio dotyczącego branży, lub konkretnej dziedziny, w której działa przedsiębiorca.

Istotną kwestią jest również wyłączenia części transakcji z prawa do odstąpienia przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przywilej ten będzie niedozwolony (lub ograniczony) w niektórych sytuacjach:

  • w przypadku zamówienia indywidualnego, czyli produktu unikatowego — wyprodukowanego na indywidualne zamówienie przedsiębiorcy, z dostosowaną specyfikacją, przeznaczonego jedynie dla zamawiającego (np. z logo),
  • w przypadku produktów z krótkim terminem przydatności,
  • w przypadku towarów, których ceny uzależnione są od wahań na rynku finansowym lub walut.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!